در ادامه‌ی نگرانی‌ها از عدم بازگشایی نشدن مکتب‌های دختران در آغاز سال تعلیمی جدید، رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق‌بشر در افغانستان و توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان در دیداری بار دیگر بر آموزش دختران افغانستان تاکید کرده‌اند. آقای وست آموزش دختران را برای توسعه کشور مهم خوانده‌است. در […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از عدم بازگشایی نشدن مکتب‌های دختران در آغاز سال تعلیمی جدید، رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق‌بشر در افغانستان و توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان در دیداری بار دیگر بر آموزش دختران افغانستان تاکید کرده‌اند.

آقای وست آموزش دختران را برای توسعه کشور مهم خوانده‌است. در همین‌حال،اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای جلوگیری از به‌حاشیه کشیدن زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده و گفته است برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغانستان را در شرق این کشور پیش می‌برد.

در آستانه‌ی آغاز سال تعلیمی جدید و احتمال باز گشایی نشدن مکتب‌ها به‌روی دختران، بار دیگر نگرانی‌ها در این خصوص اوج گرفته است.این نگرانی‌ها زمانی اوج گرفت که با شروع شدن دانشگاه‌ها در ولایت‌های سردسیر کشور، به‌دختران دانشجو اجازه‌ی ورود به‌دانشگاه داده‌نشد. در تازه‌ترین مورد رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق‌بشر در افغانستان و توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان بار دیگر به آموزش دختران تاکید کرده‌اند. آقای وست آموزش دختران را برای توسعه کشور مهم خوانده است: ″همان‌طوری که بارها و بارها گفته‌ایم، آموزش دختران بهترین کاری است که یک کشور می‌تواند برای بهبود زندگی انجام دهد″.

در همین‌حال، اداره‌ی امور پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که برای حمایت از عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی، برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغانستان را در شرق کشور، پیش می‌برد. الفت کاظمی سخن‌گوی این اداره گفته که برنامه توانمندسازی در بین زنان و دختران افغانستان به کمک دانشجویان و فارغان دانشگاه‌ها انجام می‌شود: ″هدف کلیدی این ابتکار جلوگیری از به‌حاشیه راندن زنان و دختران، با تشویق سهم گیری آنها در زندگی اجتماعی است، تا آنها بتوانند سهم‌شان را در صلح و توسعه اقتصادی از طریق توانمند سازی و اشتراک دواطلبانه ایفا کرده، تجارب رهبریت را حاصل کنند″.

به گفته الفت کاظمی، در میان حدود ۶۵ درصد نفوس افغانستان که کم‌تر از ۲۵ سال عمر دارند، بیش‌تر آنان را دخترانی تشکیل می‌دهند که به‌دلیل محدویت‌های آموزشی و کاری وضع شده علیه‌شان، دورنمایی روشن برای آینده اجتماعی و کاری‌شان، ندارند.

این در حالی‌است که سال تحصیلی جدید در مناطق سردسیر کشور بدون حضور دختران آغاز شد و تا چند روز دیگر سال جدید آموزشی در مناطق سردسیر نیز، آغاز می‌شود. اما روشن نیست که امسال دختران بالاتر از صنف ششم می‌‌توانند مکتب بروند یا خیر.