چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان برای بحث روی اوضاع کنونی افغانستان در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد. شرکت کنندگان در بیانیه مشترکی از حکومت سرپرست خواستند که محدودیت‌های وضع شده در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را لغو کنند. آنان همچنان، […]

چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان برای بحث روی اوضاع کنونی افغانستان در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در بیانیه مشترکی از حکومت سرپرست خواستند که محدودیت‌های وضع شده در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را لغو کنند. آنان همچنان، براهمیت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی نیز تشکیل حکومت فراگیر را نه‌تنها خواست جامعه جهانی بلکه خواست مردم افغانستان نیز می‌دانند.

وضعیت جاری افغانستان بار دیگر در محراق توجه یک نشست مهم دیگر؛

چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان ویژه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان برای بحث روی اوضاع کنونی افغانستان به تاریخ ۲۵ و ۲۶ می در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در این نشست توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، روزا اوتنبایوا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و مقام‌های بانک جهانی برای افغانستان نیز شرکت داشتند. اشتراک کنندگان در بیانیه‌ای مشترکی از حکومت سرپرست خواستند که محدودیت‌های آموزشی، کار و مشارکت اجتماعی زنان افغانستان را برطرف سازند.

بیانیهٔ افزوده:این ممنوعیتها فراتر از نقض جدی حقوق‌بشر اثرات زیانباری بر توانایی جامعه بین‌المللی در رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان دارد″.

شرکت کنندگان این نشست، همچنان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را که از همه شهروندان این کشور نمایندگی کند، با اهمیت دانستند.

بیانیهٔ افزوده:این نشست فرصتی را برای تبادل نظر عمیق در مورد تحولات و وضعیت افغانستان فراهم کرد و ضمن تعهد قوی برای حمایت از مردم افغانستان، براهمیت ایجاد یک دولت فراگیر و نماینده و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی همه شهروندان افغانستان تاکید شد″.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تشکیل حکومت فراگیر را نه‌تنها خواست جامعه جهانی که بلکه خواست مردم افغانستان نیز است.

هدف نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه ادامه گفت‌وگوها در مورد افغانستان است که از سال ۲۲۱ آغاز شده‌است و تا کنون ادامه دارد.