توماس وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان با فضل‌الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین در پیوند به وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو کرده‌است. آقای وست گفته، در باره‌ی بازگشت دختران و زنان به‌مکتب و کار و هم‌چنان نیاز گفت‌وگوی میان افغانان نیز با آقای مسلمیار بحث کرده‌است. این در حالی‌است آقای وست […]

توماس وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان با فضل‌الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین در پیوند به وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان گفت‌وگو کرده‌است.

آقای وست گفته، در باره‌ی بازگشت دختران و زنان به‌مکتب و کار و هم‌چنان نیاز گفت‌وگوی میان افغانان نیز با آقای مسلمیار بحث کرده‌است. این در حالی‌است آقای وست پیش از این نیز بارها با مقام‌های حکومت پیشین در پیوند به وضعیت افغانستان گفت‌وگوهایی داشته‌است. کارشناسان اما به این باور اند که این دیدارها و گفت‌وگوها تاکنون نتیجه‌ی ملموسی را به‌دنبال نداشته است.

در ادامه تلاش‌های نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان به‌منظور گفت‌وگو و دیدار با سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین، این بار توماس وست با فضل‌الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای حکومت پیشین گفت‌وگو کرده‌است.

توماس وست در این گفت‌وگو، در باره وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان صحبت کرده‌است.

آقای وست گفته که در باره بازگشت دختران و زنان به‌مکتب و کار و نیاز گفت‌وگوی میان افغانان نیز با آقای مسلمیار صحبت کرده‌است.

توماس وست در حالی به تلاش‌هایش برای گفت‌وگو با سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین ادامه می‌دهد که با گذشت بیش از ۱۸ ماه از حاکمیت جدید، تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته و کابینه نیز در حالت سرپرستی به کارش ادامه می‌دهد.