وزارت امور خارجه چین می‌گوید که نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین برای تبادل نظر و همکاری‌ها در مساله افغانستان مهم است. سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که شهروندان افغانستان  با شرایط دشواری روبه‌رو اند و به‌کمک‌های جهانی نیاز دارند. او از مقام‌های حکومت سرپرست خواست که باید حکومت همه‌شمول تشکیل دهند و سیاست […]

وزارت امور خارجه چین می‌گوید که نشست سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین برای تبادل نظر و همکاری‌ها در مساله افغانستان مهم است.

سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که شهروندان افغانستان  با شرایط دشواری روبه‌رو اند و به‌کمک‌های جهانی نیاز دارند. او از مقام‌های حکومت سرپرست خواست که باید حکومت همه‌شمول تشکیل دهند و سیاست نرم را در پیش گیرند.

نشست‌های سه‌جانبه چین، پاکستان و افغانستان از پنج‌سال پیش آغاز شده‌است؛ اما آخرین بار، چنین نشست چند هفته پیش از آنکه امارت اسلامی در ۱۵اگست سال ۲۰۲۱ به‌قدرت برسد، برگزار شده بود. در آن نشست روی مسایل مختلف و توسعه همکاری‌ها تاکید صورت گرفت. در همین‌حال، وزارت امور خارجه چین همزمان با برگزاری نشست سه‌جانبه افغانسان، پاکستان و چین این نشست را برای تبادل نظر و همکاری‌ها در مساله افغانستان مهم خواند. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پیکنگ گفت که شهرندان افغانستان با شرایط دشواری رو‌به‌رو اند و به‌کمک‌های جهانی نیاز دارند: ″طالبان باید حکومت همه‌شمول تشکیل دهند، سیاست نرم را در پیش گیرند، با کشور‌های همسایه رابطه دوستانه را حفظ کنند و به مبارزه جدی با تروریزم ادامه دهند.″

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند تا زمانی که حکومت سرپرست افغانستان یک ساختار سیاسی فراگیر تشکیل ندهد، از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

این درحالی‌است که نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست می‌گذرد، اما هنوز این حکومت از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده‌است. تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با گروه‌های تروریستی، رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان از شروط عمده جهانی برای تعامل با حکومت کنونی است.