با سقوط حکومت پیشین و با روی کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان تمام کشورهای جهان روابط سیاسی خود با افغانستان قطع کردند و تا هنوزه این حکومت از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده است. در تازه‌ترین مورد توبایس الوود، رییس کمیته منتخب دفاعی پارلمان بریتانیا خواهان همکاری با مقام‌های حکومت سرپرست شده‌است. این مقام […]

با سقوط حکومت پیشین و با روی کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان تمام کشورهای جهان روابط سیاسی خود با افغانستان قطع کردند و تا هنوزه این حکومت از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده است.

در تازه‌ترین مورد توبایس الوود، رییس کمیته منتخب دفاعی پارلمان بریتانیا خواهان همکاری با مقام‌های حکومت سرپرست شده‌است. این مقام بریتانیایی همچنان گفت در صورتی‌که غرب تاخیر کند، ممکن است افغانستان به پرتگاه مالی سقوط کند و چرخه‌ تروریسم و مهاجرت گسترده دراین کشور شدت گیرد. وی از اجازه کار زنان نیز یاد کرد و مدعی شد که ممنوعیت‌ها علیه زنان باید به‌گونه کامل برداشته شود.

دراین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست راه حل بهبود وضعیت کنونی کشور را تعامل سیاسی کشورها با حکومت سرپرست خوانده و ازکشورهای جهان خواست با افغانستان تعامل کنند.

از سویی‌هم شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که مقام‌های حکومت سرپرست برای پایان دادند به وضعیت جاری در کشور باید به خواست‌های مردم و کشورهای جهان پاسخ مثبت بدهند. آنان می‌گویند که تنها راه به‌رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست تعامل با کشورهای جهان از راه دیپلماتیک است.

رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان، مبارزه علیه گروه‌های هراس‌افگن و تشکیل حکومت فراگیر از شروط اصلی جهان برای تعامل با حکومت کنونی کشور است.