وزارت صنعت و تجارت می‌‌گوید که برگزاری نمایشگاه‌‌های صنعتی و تجاری تا ایجاد طرزالعمل جدید معطل است. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت در یک پیامی تصویری گفته است که برای برگزاری بهتر نمایشگاه‌‌ها و فراهم ‌کردن تسهیلات، ایجاب می‌کند که یک سلسله تغییرات در طرزالعمل برگزاری نمایشگاه‌‌های داخلی و خارجی ایجاد گردد. سخنگوی وزارت صنعت […]

وزارت صنعت و تجارت می‌‌گوید که برگزاری نمایشگاه‌‌های صنعتی و تجاری تا ایجاد طرزالعمل جدید معطل است.

عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت در یک پیامی تصویری گفته است که برای برگزاری بهتر نمایشگاه‌‌ها و فراهم ‌کردن تسهیلات، ایجاب می‌کند که یک سلسله تغییرات در طرزالعمل برگزاری نمایشگاه‌‌های داخلی و خارجی ایجاد گردد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در عین‌حال از برگزاری نمایشگاه‌ با حضور زنان تجارت‌پیشه در کابل خبر داده‌است. او افزوده است که هیچ نوع محدودیتی در اشتراک زنان در نمایشگاه‌ها وجود ندارد. درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن این تصمیم وزارت صنعت و تجارت را محدودیت دیگر علیه کار زنان می‌دانند. این در حالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست محدودیت گسترده‌ای بر کار زنان وضع کرده‌‌اند. تازه‌ترین محدودیت بر کار زنان منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه است که سبب بیکاری هزاران زن شده‌‌است. زنان همچنان از کار در ادارات خصوصی داخلی و خارجی نیز منع شده‌اند.

 

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv