در ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های کابل و تهران بر سر حق‌آبه ایران از رود هیرمند، حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در افغانستان به حکومت سرپرست ضرب‌الاجل یک‌ماهه داده تا حق‌آبه ایران را بدهد. کاظمی قمی گفته اگر در بند کجی آب باشد و حق‌آبه داده نشود، حکومت سرپرست باید پاسخگوی کارش باشد. […]

در ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های کابل و تهران بر سر حق‌آبه ایران از رود هیرمند، حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در افغانستان به حکومت سرپرست ضرب‌الاجل یک‌ماهه داده تا حق‌آبه ایران را بدهد.

کاظمی قمی گفته اگر در بند کجی آب باشد و حق‌آبه داده نشود، حکومت سرپرست باید پاسخگوی کارش باشد. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که انتظارات کشورهای همسایه از سوی حکومت سرپرست برآورده نشده و احتمالا روابط شماری دیگر کشورهای همسایه با مقام کابل نیز تیره خواهد شد.

در ادامه تنش‌های لفظی میان مقام‌های کابل و تهران بر سر حق‌آبه ایران، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان به  حکومت سرپرست ضرب الاجل یک‌ماهه داد تا حق‌آبه ایران را بدهد. کاظمی قمی گفته اگر ثابت شود در بند کجکی آب است و حکومت سرپرست حق‌آبه ایران را نمی‌دهد، حجت تمام است و حکومت سرپرست باید پاسخگوی کارش باشد. قمی افزود که ثبات در افغانستان در گرو تعامل سازنده این کشور با همسایگان‌اش است:مقام‌های  حکومت سرپرست می‌دانند اگر بخواهند در افغانستان یک حکومت باثبات برپا باشد باید تعامل سازنده‌ای با همسایگان داشته باشند″.

درهمین‌حال شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که انتظارات کشورهای همسایه از سوی حکومت سرپرست برآورده نشده و احتمالا روابط شماری دیگر کشورهای همسایه با مقام کابل نیز تیره خواهد شد.

در روزهای اخیر حق‌آبه ایران از رود هلمند به یک موضوع داغ تبدیل شده و مقام‌های ایرانی پی هم به حکومت سرپرست در صورت عدم تأمین حق‌آبه هشدار می‌دهند. مقام‌های حکومت سرپرست اما در پاسخ گفته‌اند که به معاهده‌ی سال ۱۳۵۱ متعهد‌اند، اما به‌دلیل خشک‌سالی آب کافی وجود ندارد.