نماینده‎ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه قطر می‌گوید که به‌تلاش خود برای تسهیل شرایط دست‌یابی به اجماع سیاسی ادامه می‌دهد تا امنیت‌وثبات در افغانستان حاکم شود. نماینده‌ی قطر در سفرش به‌کابل و دیدار با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست، بر حق تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده و گفته که مردم افغانستان باید به تمام […]

نماینده‎ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه قطر می‌گوید که به‌تلاش خود برای تسهیل شرایط دست‌یابی به اجماع سیاسی ادامه می‌دهد تا امنیت‌وثبات در افغانستان حاکم شود.

نماینده‌ی قطر در سفرش به‌کابل و دیدار با شماری از مقام‌های حکومت سرپرست، بر حق تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده و گفته که مردم افغانستان باید به تمام حقوق‌شان دست پیدا کنند. این در حالی‌است که معین وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد گفته که این وزارت روی طرحی کار می‌کند که به زودی دروازه‌ی دانشگاه‌ها به‌روی دختران بازگشایی شود.

مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده‎ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه قطر در سفرش به‌کابل با وزیر خارجه، داخله و رییس استخبارات حکومت سرپرست دیدار کرد.

نماینده‌ی قطر در این دیدارها، گفته که به‌تلاش خود برای تسهیل شرایط دست‌یابی به اجماع سیاسی ادامه می‌دهد تا امنیت‌وثبات در افغانستان حاکم شود.

نماینده‎ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه قطر بر حق تحصیل دختران و کار زنان نیز تاکید کرده و گفته که مردم افغانستان باید به تمام حقوق‌شان دست پیدا کنند.

این در حالی‌است که معین وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد گفته که این وزارت روی طرحی کار می‌کند که به زودی دروازه‌ی دانشگاه‌ها به روی دختران بازگشایی شود.

نماینده‎ی ویژه‌ی وزارت خارجه قطر در حالی به کابل آمده که روز پیش یک تلویزیون ایتالیایی گزارشی نشر کرد که گویا قطر در سقوط حکومت پیشین افغانستان نقش داشته و این خبر بازتاب گسترده‌ای میان مردم افغانستان داشت.