در ادامه واکنش‌ها از چگونگی نحوی خروج نیروهای امریکا از افغانستان، بازرس ویژه این کشور برای بازسازی افغانستان از فساد در افغانستان به‌عنوان بزرگ‌‎ترین چالش ماموریت امریکا یاد کرد و گفت که این کشور نه‌تنها پول زیادی از دست داده؛ بلکه به فساد در افغانستان نیز کمک کرده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی، نیز […]

در ادامه واکنش‌ها از چگونگی نحوی خروج نیروهای امریکا از افغانستان، بازرس ویژه این کشور برای بازسازی افغانستان از فساد در افغانستان به‌عنوان بزرگ‌‎ترین چالش ماموریت امریکا یاد کرد و گفت که این کشور نه‌تنها پول زیادی از دست داده؛ بلکه به فساد در افغانستان نیز کمک کرده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی، نیز سیاست امریکا در قبال افغانستان را ناقص خونده و امریکا را عامل سقوط حکومت پیشن و همچنان بحران کنونی کشور می‌دانند.

در ادامه چنه‌زنی‌های احزاب امریکا روی بررسی چگونگی نحوی خروج نیروهای این کشور از افغانستان، جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از فساد در افغانستان به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش ماموریت این کشور یاد کرد و گفته است که امریکا نه‌تنها پول زیادی از دست داده، بلکه به فساد در افغانستان نیز کمک کرده‌است.

آقای ساپکو که در انستیتوت خدمات متحد سلطنتی بریتانیا که صحبت می‌کرد ضمن اشاره به انتقال پول هنگفت به افغانستان از نظارت ضعیف بر کمک‌های خارجی نیز انتقاد کرد.

وی همچنان از عدم هماهنگی بین نهادهای بین‌المللی در افغانستان یاد کرده و آنرا چالش دیگری در این کشور خوانده است: ″ما بیش از ۵۰ کشور و سازمان بین‌المللی در افغانستان داشتیم که فعالیت می‌کردند، اما هماهنگی بین امریکا و کشورهای دیگر بسیار دشوار بود.″

درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی، سیاست امریکا در قبال افغانستان را ناقص خونده و امریکا را عامل سقوط حکومت پیشن و همچنان بحران کنونی کشور می‌دانند.

از سویی‌هم، شماری از گاهان مسایل سیاسی می‌گویند با انکه پول های زیاد در زمان ماموریت امریکا در افغانستان سرازیر شد؛ اما، از عدم مدیریت این پول‌ها نه‌تنها وضعیت افغانستان بهبود نیافت؛ بلکه سبب گسترش فساد در افغانستان نیز شد.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، امریکا با خروج اخرین سربازش به تاریخ ۳۰ اگست ۲۰۲۱ به ماموریت ۲۰ ساله‌اش در افغانستان پایان بخشید.