یک مقام ارشد امریکایی در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست در افغانستان می‌گوید که عادی‌سازی روابط با این حاکمیت کنونی کابل دشوار است. جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز 〈سه‌شنبه، ۱۲ میزان〉 در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که امریکا حکومت سرپرست را در برابر تعهدات […]

یک مقام ارشد امریکایی در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد به‌رسمیت شناسی حکومت سرپرست در افغانستان می‌گوید که عادی‌سازی روابط با این حاکمیت کنونی کابل دشوار است.

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز 〈سه‌شنبه، ۱۲ میزان〉 در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که امریکا حکومت سرپرست را در برابر تعهدات شان پاسخگو می‌داند: “عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست دشوار است. ما آنها را در قبال تعهدات‌شان پاسخگو می‌دانیم.

همچنان، شماری دیگر از آگاهان سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست در صورتی که حکومت فراگیر شکل دهد و نیز محدودیت‌های حقوق‌بشری را بردارند، زمینه به‌رسمیت شناسی را فراهم می‌کنند.

جان کربی ماه گذشته نیز گفت که امریکا در حال‌حاضر هیچ برنامه‌ای برای به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست ندارد. وی گفته بود که این حکومت برخلاف وعده‌های خود در مورد حکومتداری و برخورد با زنان و دختران در افغانستان عمل می‌کند. این درحالی‌است که مقام‌های حکومت سرپرست تاکید می‌کنند که حاکمیت کنونی کشور شرایط به‌رسمیت شناسی را تکمیل کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv