جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی به‌مناسبت سی‌‌ امین سال‌گرد شهادت استاد سیف‌الرحمن سایف، استاد غلام محمد آرین ‌پور و صوفی قربان محمد قاصر از شخصیت‌های تاثیرگذار جمعیت اسلامی افغانستان، گفته است که این افراد، در مرحله‌‌های مختلف به طرُق گوناگون مسوولیت‌‌های ایمانی و انسانی خویش ‌را در قبال مردم افغانستان ادا کردند. در این پیام […]

جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی به‌مناسبت سی‌‌ امین سال‌گرد شهادت استاد سیف‌الرحمن سایف، استاد غلام محمد آرین ‌پور و صوفی قربان محمد قاصر از شخصیت‌های تاثیرگذار جمعیت اسلامی افغانستان، گفته است که این افراد، در مرحله‌‌های مختلف به طرُق گوناگون مسوولیت‌‌های ایمانی و انسانی خویش ‌را در قبال مردم افغانستان ادا کردند.

در این پیام آمده هنگامی ‌که دفاع از وطن و آرزش‌‌های دینی و ملی مستلزم مبارزه‌های گرم و دشوار بود، آن‌‌ها برای حفاظت از آزادی و استقلال کشور مسیر قیام شجاعانه و شرافت‌مندانه را برگزیدند و همین‌ گونه در زمان دولت اسلامی افغانستان با سهم‌گیری فعال در امر حکومت‌داری، مسوولیت‌های مهم دولتی را پذیرفته و به‌خدمت‌ گزاری برای جامعه ادامه دادند. در این پیام هم‌چنان آمده که این افراد بخشی از اصحاب فکر و رای در جمعیت اسلامی افغانستان به‌‌شمار می‌رفتند.