در ادامه نگرانی‌ها از حضور و فعالیت داعش در افغانستان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان «سیگار» اعلام کرده که داعش نه تنها در افغانستان خطر جدی است؛ بلکه برای امریکا و متحدانش نیز تهدید بزرگ باقی‌مانده‌است. پیوست به نگرانی‌ها در رابطه به گسترش حملات داعش خراسان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان […]

در ادامه نگرانی‌ها از حضور و فعالیت داعش در افغانستان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان «سیگار» اعلام کرده که داعش نه تنها در افغانستان خطر جدی است؛ بلکه برای امریکا و متحدانش نیز تهدید بزرگ باقی‌مانده‌است.

پیوست به نگرانی‌ها در رابطه به گسترش حملات داعش خراسان، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده که شاخه خراسان داعش، نه تنها در داخل افغانستان خطر جدی است؛ بلکه این گروه به امریکا و متحدان این‌کشور نیز به عنوان تهدید قوی باقی‌مانده‌است. سیگار در شبکه ایکس، در یک گزارش از این تهدید خبر داده و گفته که وزارت خارجه امریکا، این نگرانی‌ها را با حکومت سرپرست شریک کرده و از این حکومت خواسته تا به توافق سال ۲۰۲۰ در دوحه متعهد بماند و با تروریستان مبارزه کند.

در عین زمان، جوزف ووتل فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی امریکا «سنتکام» گفته که با دستیابی حکومت سرپرست به قدرت، داعش خراسان فضای مساعدی برای پیشرفت پیدا کرده‌است. جوزف ووتل حکومت سرپرست را در امر پیکار با داعش ناتوان خوانده و تأکید کرده که نبود فشار نظامی امریکا سبب شده که داعش به تهدیدی بزرگ تبدیل شود:« از یک‌سو طالبان در امر مبارزه با داعش خراسان ناتوان ‌اند و از سوی دیگر، نبود فشار نظامی امریکا در افغانستان، سبب شده که داعش بار دیگر به‌ عنوان یک تهدید بزرگ عرض اندام کند؛ خیلی طول نمی‌کشد تا این سازمان‌ها فعالیت خود را بیشتر کنند و توانمندتر شوند».

با این حال، سحنگوی حکومت سرپرست ضمن رد گزارش‌های نشر شده از سوی نهادهای خارجی مبنی بر قوی‌تر شدن گروه داعش در افغانستان، تأکید می‌کند که داعش در افغانستان در آستانه نابودی قرار دارد.

این همه در حالی‌است که در این اواخر حملات داعش خراسان افزایش یافته و این گروه موفق شده تا چندین حمله را در افغانستان، کشورهای همسایه و منطقه سازمان‌دهی کند. حملاتی که نگرانی‌های جهانی را به همراه داشته‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv