حامد کرزی رئیس‌جمهو پیشین کشور باردیگر خواهان توجه به آموزش زنان و دختران در افغانستان شد. آقای کرزی، در این دیدار اتحاد و تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور ضروری دانست. در ادامه درخواست‌های پیهم مبنی بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور؛ حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، […]

حامد کرزی رئیس‌جمهو پیشین کشور باردیگر خواهان توجه به آموزش زنان و دختران در افغانستان شد. آقای کرزی، در این دیدار اتحاد و تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور ضروری دانست.

در ادامه درخواست‌های پیهم مبنی بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران کشور؛ حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، باردیگر خواستار اقدامات مؤثر در زمینه‌های مختلف به‌گونه ویژه در بخش آموزش در افغانستان شده‌است. حساب کاربری رئیس‌جمهور پیشین کشور در شبکه ایکس از دیدار او با شماری از زنان فعال در عرصه آموزش خبر داده‌است. رئیس‌جمهور پیشین کشور، بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران را مسأله حیاتی برای پیشرفت کشور توصیف کرد.

آقای کرزی، در این دیدار همچنان، بر ضرورت اتحاد و تفاهم ملی، برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور تأکید کرده‌است.

این در حالی‌است که از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی که حکومت سرپرست در افغانستان به قدرت رسید، دختران افغانستان از آموزش در مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ها محروم شدند و در ماه دسامبر ۲۰۲۲ زنان و دختران افغانستان، از رفتن به دانشگاه‌ها نیز منع شدند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv