سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ در دیدار با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل گفته است که جهان با موضع ‌گیری سیاسی خود علیه حکومت سرپرست، مردم عادی افغانستان را مجازات می‌‌کند. او گفته است که سیاست تحریم به‌نفع هیچ‌‌کس نیست. وی هم‌چنان تاکید کرده که فقط گفت‌وگو و تفاهم می‌‌تواند مشکلات را حل کند. […]

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ در دیدار با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل گفته است که جهان با موضع ‌گیری سیاسی خود علیه حکومت سرپرست، مردم عادی افغانستان را مجازات می‌‌کند. او گفته است که سیاست تحریم به‌نفع هیچ‌‌کس نیست.

وی هم‌چنان تاکید کرده که فقط گفت‌وگو و تفاهم می‌‌تواند مشکلات را حل کند. در این دیدار سفیر جاپان ابراز امیدواری کرده که در سال تحصیلی آینده هیچ مانعی برای تحصیل دختران وجود نداشته باشد.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله‌ در دیدار با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل گفته است که جهان با موضع‌گیری سیاسی خود علیه حکومت سرپرست، مردم عادی افغانستان را مجازات می‌کند. به نقل از خبرنامه‌‌ای وزارت داخله‌، حقانی گفته است که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی به مردم افغانستان آسیب‌ رسانده است. او گفته است که سیاست تحریم به‌نفع هیچ‌‌کس نیست و فقط گفت‌وگو و تفاهم می ‌تواند مشکلات را حل کند.

در خبرنامه‌ی وزارت داخله‌ به نقل از سفیر جاپان آمده‌است که او ابراز امیدواری کرده که در سال تحصیلی آینده هیچ مانعی برای تحصیل دختران وجود نداشته باشد. وی برای رفع مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود در افغانستان وعده همکاری داده‌است.

پس از فروپاشی نظام پیشین در افغانستان، محدودیت‌های بی‌شماری در برابر زنان وضع شد که این امر واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشته است. سرپرست وزارت داخله درحالی از وضع تحریم‌های جهانی علیه حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده‌است که به‌تازگی، کشورهای اروپایی اعلام کردند که در پی وضح تحریم‌های جدید دربرابر حکومت کنونی افغانستان اند.