وزارت زراعت آبیاری و مالداری، کارزار ملی نهال‌شانی بهاری در شهر کابل را آغاز کرد. معاون‌های اداری و اقتصادی رییس‌الوزار به اهمیت نگهداری محیط زیست، مسوول دانستن همه شهروندان برای غرس نهال و فراهم‌آوری سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران در این بخش تاکید کردند. آنان در ادامه از تمام شهروندان کشور خواستند که کم‌ازکم، یک نهال را […]

وزارت زراعت آبیاری و مالداری، کارزار ملی نهال‌شانی بهاری در شهر کابل را آغاز کرد. معاون‌های اداری و اقتصادی رییس‌الوزار به اهمیت نگهداری محیط زیست، مسوول دانستن همه شهروندان برای غرس نهال و فراهم‌آوری سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران در این بخش تاکید کردند.

آنان در ادامه از تمام شهروندان کشور خواستند که کم‌ازکم، یک نهال را در این فصل سال، غرس کنند. معاون اداری رییس‌الوزار هم‌چنان گفت که حکومت کنونی تمام تلاش خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران را انجام خواهند داد. این در حالی‌است که پیش‌تر، شهرداری کابل از استخدام حدود هزار تن برای نگهداری از نهال‌های غرس شده، حبر داده بود.

در آستانه‌ی بهار نو در کشور، مسوولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری، کارزار ملی غرس نهال را در منطقه بادام باغ شهر کابل آغاز کرد. معاون اقتصادی رییس الوزرا در این مراسم ضمن مسوول دانستن همه در امر غرس نهال، از همه شهروندان کشور دعوت کرد که در فصل بهار، کم‌ازکم یک نهال غرس کنند.

همزمان، معاون اداری رییس‌الوزرا ضمن تاکید برای غرس نهال و اهمیت آن در برچیدن چالش‌‌های محیط زیستی گفت که حکومت کنونی تمام سعی خود، برای حمایت از سرمایه‌گذاران در این زمینه را خواهد کرد.

در عین زمان، سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری از شهروندان دعوت کرد که در کارزار نهال شانی سال جاری سهم بگیرند و در ادامه از ایجاد سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران در زمینه غرس نهال خبر داد.

گفتنی‌است که بربنیاد گفته‌های رییس حفاظت از منابع طبیعی، تاکنون چیزی نزدیک به دو میلیون نهال برای غرس شدن در ماطق مختلف کشور فراهم شده‌است.