همزمان با واپسین تحولات سیاسی در کشور، کار نهادهای امدادگر ملی و بین‌المللی شدت گرفت و این نهادها به تکرار از اوضاع نا‌به‌سامان شهروندان افغانستان نگرانی کرده‌اند و خواهان کمک‌های بیشتر از پیش به افغانستان شدند. اینک بخش خوراک و زراعت ملل متحد اعلام کرده که برای کمک به‌حدود ۸ میلیون نیازمند افغانستان، نیاز به […]

همزمان با واپسین تحولات سیاسی در کشور، کار نهادهای امدادگر ملی و بین‌المللی شدت گرفت و این نهادها به تکرار از اوضاع نا‌به‌سامان شهروندان افغانستان نگرانی کرده‌اند و خواهان کمک‌های بیشتر از پیش به افغانستان شدند.

اینک بخش خوراک و زراعت ملل متحد اعلام کرده که برای کمک به‌حدود ۸ میلیون نیازمند افغانستان، نیاز به بیشتر از   ۲۵۲ میلیون دالر دارد. این اداره همچنین افغانستان را با شوک‌های اقلیمی، سیاسی و اقتصادی دچار دانسته است.

دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد، در دیدار با تاریا واتردال، رییس کمیته ناروی برای افغانستان، اوضاع بد بشری کشور را ناشی از وضع تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان دانسته است. حنیف تاکید کرده که کمک‌های بشری به تنهایی نمی‌توانند چالش‌های کنونی اقتصادی در افغانستان را برطرف کنند. وی در ادامه خواهان کار روی پروژه‌های انکشافی شده‌است. در کنار این، رییس کمیته ناروی در افغانستان گفته که این کمیته در بخش‌های صحت، تعلیم وآموزش و مصوونیت غذایی با هزاران کارمند داخلی و خارجی در افغانستان مشغول کاراند: ″شرایط و فرصت‌های مناسب برای تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های ما در ولایت‌های مختلف افغانستان فراهم شده‌است. ما سعی می‌کنیم تا پروژه‌های انکشافی را به‌منظور توسعه اقتصادی روستاها در هماهنگی و تفاهم با وزارت‌های ذیربط آغاز کنیم″.

گفتنی‌است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، فقر و بیکاری به‌گونه‌ای چشم‌گیری افزایش یافته و با گذشت هر روز، سیر صعودی دارد که برمبنای اطلاعات نهادهای جهانی، حدود ۹۰ درصد شهروندان کشور به شدت وابسه به‌کمک‌های جهانی هستند.

این در حالی‌است که پیش از نیز، شمار دیگری از نهادهای امدادگر از کاهش توجه و کمک جهانیان به افغانستان نگرانی کرده بودند. این کمک‌ها همزمان با بحران اقتصادی و اوج بیکاری در افغانستان کاهش میابد که بیشتر شهروندان بی‌بضاعت را نگران کرده‌است.