در ادامه نگرانی‌ها مبنی بر روزگار بد خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان، سخنگوی اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت متعهد به همکاری با خبرنگاران و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران است. عبدالمتین قانع می‌افزاید که در آینده نزدیک اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ای معرفی خواهند شد تا به امور کارکنان رسانه‌ای بپردازد. در همین‌حال، شماری […]

در ادامه نگرانی‌ها مبنی بر روزگار بد خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان، سخنگوی اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که این وزارت متعهد به همکاری با خبرنگاران و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران است.

عبدالمتین قانع می‌افزاید که در آینده نزدیک اعضای کمیسیون تخطی رسانه‌ای معرفی خواهند شد تا به امور کارکنان رسانه‌ای بپردازد. در همین‌حال، شماری از خبرنگاران از نبود مصوونیت و خود سانسوری نگرانی کرده می‌گویند که کمیسیون تخطی رسانه‌ای تاکنون هیچگونه دستآورد چشم‌گیری نداشته است. همزمان با این، مسوولان شماری از نهادهای حامی خبرنگاران از حکومت سرپرست می‌خواهند که به مشکلات خبرنگاران رسیدگی کند.

پس از سقوط نظام جمهوری و با گذشت نزدیک به دوسال از حاکمیت حکومت کنونی در کشور، خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای با چالش های بی‌پیشنه‌ای مواجه هستند. عدم مصوونیت، نبود دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی، بازداشت‌های خود‌سرانه و در برخی موارد لت و کوب بی‌رویه خبرنگاران از جمله چالش‌های بزرگ کار اطلاع‌رسانی در افغانستان شمرده می‌شود. سخنگوی وزرات اطلاعات و فرهنگ در مصاحبه‌ای با تلویزیون نور می‌گوید که این وزارت متعهد به پشتیبانی از خبرنگاران است و تلاش دارند تا که مشکلات خبرنگاران کشور را حل کنند.

آقای قانع تاکید می‌کند که قرار است اعضای جدید کمیسیون تخلفات رسانه‌ای به زودترین فرصت معرفی می‌شوند و به همه امور رسانه‌ها و خبرنگاران رسیدگی خواهند کرد.

در همین‌حال، مسوول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ″نی″ خبرنگاران را با چالش‌های فراوان دچار می‌داند و خواهان رسیدگی و رفع مشکلات خبرنگاران است.

با این همه اما، شماری از خبرنگاران ضمن این که از عدم مصوونیت، خود سانسوری و عدم دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی می‌کنند، می‌افزایند که با آن که ماه‌ها از آغاز فعالیت کمسیون تخلفات رسانه‌ای می‌گذرد، تاکنون هیچ گونه دست آورد ملموس و چشم‌گیری نداشته است.

گفتنی‌است که نبود دسترسی به اطلاعات، نبود مصوونیت و مشکلات اقتصادی چالش‌‌هایی هستند که خبرنگاران همواره آنرا مطرح کرده‌‎اند و برای رفع آن تاکید کرده‌اند؛ اما، تاکنون کار اساسی در زمینه صورت نگرفته است. این در حالی‌است که پیش از این نیز، در روز جهانی دسترسی به اطلاعات صدها تن از خبرنگاران در نامه‌‌ای از نارسایی‌‌ها در امر دسترسی به اطلاعات در نهادهای حکومتی شکایت کرده‌‌اند و از حکومت سرپرست خواهان توجه بیشتر در این زمینه شده بودند.