به دنبال انتقادها از خروج امریکا از افغانستان، زلمی خلیلزاد فرستاده‌ی پیشین این کشور برای صلح افغانستان، می‌گوید که خروج بدون قید‌و‌شرط امریکا از افغانستان اشتباه بود. خلیلزاد از رییس‌جمهور فراری کشور انتقاد کرد که با حکومت امریکا برای ساختن یک حکومت جدید در افغانستان صادقانه همکاری نمی‌‌کرد. نماینده‌ی پیشین امریکا اذغان کرد که با […]

به دنبال انتقادها از خروج امریکا از افغانستان، زلمی خلیلزاد فرستاده‌ی پیشین این کشور برای صلح افغانستان، می‌گوید که خروج بدون قید‌و‌شرط امریکا از افغانستان اشتباه بود.

خلیلزاد از رییس‌جمهور فراری کشور انتقاد کرد که با حکومت امریکا برای ساختن یک حکومت جدید در افغانستان صادقانه همکاری نمی‌‌کرد. نماینده‌ی پیشین امریکا اذغان کرد که با توجه به محوری نبودن افغانستان در مبارزه با تروریزم مانند گذشته، امریکا منافعش را در خروج از این کشور می‌دانست. درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی به‌این باورند که فروپاشی نظام جمهوری از قبل از سوی امریکایی‌ها و رییس‌جمهور غنی طراحی شده بود.

حدود یک و نیم سال از خروج نیروهای امریکایی و همپیمانان آن‌ها از افغانستان می‌گذرد، اما هنوزهم انتقادها از چگونگی نحوه خروج امریکا از افغانستان ادامه دارد. به تازگی، زلمی خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا در افغانستان، در مصاحبه‌ با ایران اینترنشنال گفت که خروج بدون قید‌وشرط امریکا از افغانستان اشتباه بود. فرستاده پیشین امریکا در افغانستان گفت که در صورت قوی بودن احتمال تشکیل حکومت جدید با مقام‌های کنونی افغانستان، امریکا احتمالا خروج نیروهای خود را به تاخیر می‌‌انداخت. او از اشرف غنی رییس‌جمهور فراری افغانستان انتقاد کرد که با حکومت امریکا برای ساختن یک حکومت جدید در افغانستان صادقانه همکاری نمی‌کرد. از نظر خلیلزاد، اشرف غنی باور نداشت که امریکا به علت نزدیکی افغانستان به چین، ایران و روسیه از این کشور بیرون شود.

نماینده‌ی پیشین امریکا اذغان کرد که با توجه به محوری نبودن افغانستان در مبارزه با تروریزم مانند گذشته، امریکا منافع خود را نسبت به اندیشیدن چاره‌‌ای برای وضعیت بعد از خروج کامل نیروهای امریکایی ترجیح داد. زلمی خلیلزاد در این گفت‌وگو بیش‌تر تقصیر فروپاشی نظام جمهوری را به دوش اشرف غنی رییس‌جمهور فراری کشور انداخت.

درهمین‌حال، شماری از آگاهان سیاسی فروپاشی نظام جمهوری را برپایه نقشه‌ای از قبل طراحی شده دانسته و تاکید می‌کنند که در آن همه افراد که با امریکایی‌ها پیوند دارند، مقصر اند.

این بار نخست نیست که یک مقام امریکایی از خروج بدون قید‌و‌شرط امریکا از افغانستان را اشتباه می‌داند، پیش از نیز بارها مقام‎‌های بلندپایه امریکایی از خروج این کشور از افغانستان شدیدا انتقاد کرده‌اند.