سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در قطر اعلام کرده‌است که کرسی سازمان ملل متحد باید به این حکومت سپرده شود. وی هم‌چنان گفته‌است که این حق حکومت سرپرست است که در این کرسی نماینده داشته باشد. وی از سازمان ملل متحد خواست که در مورد این کرسی در پرتوی واقعیت‌های افغانستان تصمیم بگیرد. […]

سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در قطر اعلام کرده‌است که کرسی سازمان ملل متحد باید به این حکومت سپرده شود.

وی هم‌چنان گفته‌است که این حق حکومت سرپرست است که در این کرسی نماینده داشته باشد. وی از سازمان ملل متحد خواست که در مورد این کرسی در پرتوی واقعیت‌های افغانستان تصمیم بگیرد.

این در حالیست که کمیته‌ی‌ صدور اعتبارنامه ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت سرپرست واگذار نکرده‌است.

پیش از این، حکومت سرپرست سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی خود را در قطر همچون سفیر این کشور در سازمان ملل پیشنهاد کرده بود؛ اما سازمان ملل آنرا نپذیرفت.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv