مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان توجه جدی به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در نشست دوحه شده‌است. این گفته که شرکت‌کنندگان این نشست بایست بر لغو محدودیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش کنند. در ادامه نگرانی‌ها از اوضاع خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور، مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه‌ای خواهان توجه جدی به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان […]

مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان توجه جدی به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در نشست دوحه شده‌است. این گفته که شرکت‌کنندگان این نشست بایست بر لغو محدودیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران تلاش کنند.

در ادامه نگرانی‌ها از اوضاع خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور، مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه‌ای خواهان توجه جدی به نگرانی‌های رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد شده‌است. بر بنیاد خبرنامه، این نهاد با استقبال از این نشست از سازمان ملل و نمایند‌گان کشورهای جهان خواسته که به‌خاطر لغو دستورالعمل‌های محدودکننده آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، توقف روند بازداشت خبرنگاران و رسیدگی به موارد خشونت و نقض حقوق اعضای جامعه رسانه‌ای کشور، تلاش کنند.

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که خبرنگاران کشور در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وضعیت اقتصادی نیز بر چالش‌ها رسانه‌ها افزوده‌است. آنان همچنان می‌گویند که ادامه بازداشت خبرنگاران سبب خواهد شد که آنان دست از فعالیت رسانه‌ای بردارند.

برخی از خبرنگاران نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که با خبرنگاران مطابق قانون رسانه‌های همگانی برخورد کند.

در حالی نگرانی‌ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور بالا گرفته‌است که مقام‌های حکومت سرپرست به‌ویژه مسؤلان وزارت اطلاعات و فرهنگ بارها گفته‌اند که از کار و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران و آزادی بیان در پرتوی شریعت حمایت می‌کنند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv