لطف‌‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت که کار کمیته وزارت تحصیلات عالی بالای طرح بازگشایی دانشگاه‌‌ها به‌روی دختران جریان دارد. خیرخواه از زمان نهایی شدن این طرح چیزی نگفت؛ اما، افزود که در صورت نهایی شدن آنرا با مردم شریک می‌سازد. معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت […]

لطف‌‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت که کار کمیته وزارت تحصیلات عالی بالای طرح بازگشایی دانشگاه‌‌ها به‌روی دختران جریان دارد.

خیرخواه از زمان نهایی شدن این طرح چیزی نگفت؛ اما، افزود که در صورت نهایی شدن آنرا با مردم شریک می‌سازد.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت در یک سال گذشته در حدود سه برنامه دوکتورا و ۱۵ برنامه کارشناسی ‌ارشد را آغاز کرده و هم‌اکنون ۹ برنامه دوکتورا و ۴۰ برنامه کارشناسی ‌ارشد در افغانستان وجود دارد.

خیرخواه همچنان آمار داده که در یک سال گذشته ۱۱۸ هزار دانشجو جذب شده و در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور سرگرم تحصیل هستند. لطف‌الله خیرخواه تصریح کرد که در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ استاد از دانشگاه‌‌های گوناگون کشور را ترک کرده‌‌اند و شش هزار بست در دانشگاه‌های کشور وجود دارد.

در همین‌حال، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت که وزارت تحصیلات عالی در سطح زون‌‌ها به‌هدف ایجاد برنامه کارشناسی ارشد برای عالمان دین، جامعات دینی و تخصصی را ایجاد کرده‌است.

وزارت تحصیلات عالی در حالی از کار روی طرحی برای بازگشایی دانشگاه‌ها به‌روی دختران خبر داده‌است که در ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران کشور، سال گذشته دانشگاه‌های به‌روی دختران بسته شد.