دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ خود گفته‌است که مقام‌های حکومت سرپرست روی موضوعات کلیدی حکومت‌داری دچار اختلاف داخلی جدی هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور، در گزارش  تازه‌اش اظهار داشته که حکومت سرپرست پس از دو ونیم سال حاکمیت در افغانستان روی موضوعات کلیدی حکومت‌داری دچار اختلاف […]

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ خود گفته‌است که مقام‌های حکومت سرپرست روی موضوعات کلیدی حکومت‌داری دچار اختلاف داخلی جدی هستند.

دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور، در گزارش  تازه‌اش اظهار داشته که حکومت سرپرست پس از دو ونیم سال حاکمیت در افغانستان روی موضوعات کلیدی حکومت‌داری دچار اختلاف داخلی جدی هستند و هیچ پیشرفتی در راستای فراگیری ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری از سوی این حکومت صورت نگرفته‌است.

در بخشی از این گزارش آقای گوترش همچنان گفته‌است که خبرنگاران و فعالان مدنی همچنان با خطرات قابل توجهی در انجام فعالیت‌های خود مواجه هستند. گوترش گفته که رویدادهای مربوط به امنیت در ۳ ماه تحت پوشش گزارش در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال قبل، ۳۸ درصد افزایش یافته‌است.

درهمین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که بحران سیاسی و بحران مشروعیت در افغانستان تا زمانی که حاکمیت کنونی با شروط جهان برای تعامل موافقت نکند، ادامه خواهد داشت.

این درحالیست که مقام‌های حکومت سرپرست گفته‌اند که با روی‌کارآمدن حکومت آن‌ها وضعیت حکومت‌داری و ارائه خدمات عامه نسبت به قبل بهتر شده‌است و این حکومت معیارهای به‌رسمیت‌شناسی را تکمیل کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv