در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از مسدود ماندن دروازه‌ی مکتب‌ها به‌روی دختران در کشور، صندوق حمایت از کودکان سازمان‌ملل ″یونیسف″ در گزارشی از ادامه‌ی مسدود ماندن مکتب‌های دختران نگرانی کرده‌است. این نهاد بین‌المللی افزوده حکومت کنونی افغانستان با این کار، رویاها و امید دختران و زنان افغانستان را از بین برده‌است. در همین‌حال، شماری از دانش‌آموزان […]

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی از مسدود ماندن دروازه‌ی مکتب‌ها به‌روی دختران در کشور، صندوق حمایت از کودکان سازمان‌ملل ″یونیسف″ در گزارشی از ادامه‌ی مسدود ماندن مکتب‌های دختران نگرانی کرده‌است.

این نهاد بین‌المللی افزوده حکومت کنونی افغانستان با این کار، رویاها و امید دختران و زنان افغانستان را از بین برده‌است. در همین‌حال، شماری از دانش‌آموزان می‌گویند که هیچ امیدی به آنان باقی‌نمانده و آرزوی‌های که در سر داشته‌اند نیز به یاس تبدیل شده‌است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان‌ملل “یونیسف” با نشر گزارشی از اول تا ختم ماه مارچ که وضعیت دختران و زنان کشور را بررسی کرده گفته حکومت کنونی افغانستان با ادامه مسدود ماندن مکتب‌های دختران، رویاها و امید دختران و زنان افغانستان را از بین برده است. این سازمان در گزارشی ممنوعیت کار زنان امدادرسان را دلیلی به‌کاهش کمک‌های انسان‌دوستانه خوانده گفته که فرمان‌‌های محدود‌کننده در افغانستان تأثیر نامناسبی بر زنان و دختران داشته و آنانرا بیش‌تر در معرض خشونت و سوء‌استفاده قرار داده‌است.

درهمین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زن از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که از به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی کشور تا تامین حقوق زنان خود داری کند.

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان می‌گویند که هیچ امیدی به آنان باقی‌نمانده و آرزوی‌های که در سر داشته‌اند، به ناامیدی مبدل شده‌است.

این در حالی‌است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارش در ماه اپریل سال روان گفته بود که محدودیت‌‌های حکومت سرپرست بر تحصیل دختران منجر به افزایش ۲۵ درصدی ازدواج کودکان شده‌است.