استیفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از تداوم محدودیت‌ها در برابر زنان ابراز نگرانی کرده‌است. دوجاریک گفت که باید حکومت سرپرست بازداشت زنان را متوقف و زنان در بند را آزاد کند. بیش از دو سال از محدویت‌های آموزشی و کاری دختران و زنان در کشور می‌گذرد و به‌رغم آن‌که این محدودیت‌ها مؤقتی خوانده‌ […]

استیفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از تداوم محدودیت‌ها در برابر زنان ابراز نگرانی کرده‌است. دوجاریک گفت که باید حکومت سرپرست بازداشت زنان را متوقف و زنان در بند را آزاد کند.

بیش از دو سال از محدویت‌های آموزشی و کاری دختران و زنان در کشور می‌گذرد و به‌رغم آن‌که این محدودیت‌ها مؤقتی خوانده‌ شده‌است، از پایان آن خبری نیست. در همین حال، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، می‌گوید که از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان در افغانستان ناراحت اند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد از وزارت امر به معروف خواسته‌است تا زنان دست‌گیر‌شده را آزاد کند: «ما از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان در افغانستان ناراحت‌ایم و نگرانی ما بر محدودیت‌های‌ست که باعث به حاشیه راندن بیشتر زنان افغانستان و افزایش خشونت خانگی شود».

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به این سخنان سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید، که این گزارش‌ها حقیقت ندارد و نگرانی‌ها در این زمینه نادرست است.

در بیش از دو سال گذشته محدودیت‌های بی‌شماری برای زنان و دختران کشور وضع شد که این امر واکنش‌های فراوانی خارجی و داخلی را در پی داشت؛ با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست همواره ادعا کرده‌اند که حقوق همه شهروندان کشور به‌شمول زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی ‌تأمین شده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv