وزارت خارجه امریکا از آغاز سفر توماس وست نمایندۀ ویژه این کشور برای افغانستان به کشورهای پاکستان، سویس و آلمان خبر داده‌است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای وست در این سفر چهار روزه با شریکان امریکا، افغانستانی‌ها، و سازمان‌های کمک‌رسان در مورد افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا در ادامه اعلامیه […]

وزارت خارجه امریکا از آغاز سفر توماس وست نمایندۀ ویژه این کشور برای افغانستان به کشورهای پاکستان، سویس و آلمان خبر داده‌است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای وست در این سفر چهار روزه با شریکان امریکا، افغانستانی‌ها، و سازمان‌های کمک‌رسان در مورد افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا در ادامه اعلامیه نگاشته که توماس وست در جریان سفرش، تلاش می‌کند تا با هم‌تایان خود واکنش یک‌پارچه منطقه‌یی و جهانی را به وجود بیاورد که نشان‌دهندۀ اقدام جمعی به تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان و دست‌رسی به کمک‌های حیاتی باشد.

وزارت خارجه امریکا روز یک‌شنبه با نشر اعلامیه‌یی از آغاز سفر توماس وست نمایندۀ ویژۀ این کشور برای افغانستان به کشورهای پاکستان، سویس و آلمان خبر داده‌است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که آقای وست در این سفر چهار روزه با شریکان امریکا، افغانستانی‌ها، و سازمان‌های کمک‌رسان در مورد افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

وزارت خارجه امریکا در ادامه اعلامیه نگاشته که توماس وست در جریان سفرش، تلاش می‌کند تا با هم‌تایان خود واکنش یک‌پارچه منطقه‌یی و جهانی را به وجود بیاورد که نشان‌دهندۀ اقدام جمعی به تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان و دست‌رسی به کمک‌های حیاتی باشد. در اعلامیه همچنان آمده که فرمان‌های اخیر حاکمیت سرپرست جامعه جهانی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده‌است و واشنگتن به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود است. هم‌زمان با این، وزیر امور خارجه پاکستان در سفر دو روزه برای دیدار با هم‌تای روسی‌اش عازم مسکو شده و در این دیدار، هر دو طرف با یک‌دیگر پیش‌رفت‌های دولت موقت افغانستان را در اجرای تعهدات جهانی‌اش برای تشکیل یک دولت فراگیر و جلوگیری از ایجاد فضا برای گروه‌های تروریستی به بررسی گرفته‌اند.