صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با جهاد ارگین آی سفیر ترکیه مقیم کابل دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان به ویژه وضعیت امنیتی شمال کشور و گفتگوهای صلح صحبت شده است. رییس جمعیت اسلامی افغانستان در این دیدار، تاکید کرده که هیچ گروهی از طریق […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با جهاد ارگین آی سفیر ترکیه مقیم کابل دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان به ویژه وضعیت امنیتی شمال کشور و گفتگوهای صلح صحبت شده است. رییس جمعیت اسلامی افغانستان در این دیدار، تاکید کرده که هیچ گروهی از طریق نظامی بر افغانستان مسلط شده نمی‌تواند و تنها از طریق گفتگو و مذاکره می توان به نتیجه رسید. رییس جمعیت اسلامی در این دیدار همچنان نگرانی شدید مردم از وخیم شدن وضعیت امنیتی در ولایت های شمال کشور را نیز با سفیر ترکیه شریک کرده است.