صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با دیوید مارتینون سفیر فرانسه در کابل و رید دوگلاس سفیر کانادا به گونه جداگانه دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها رییس جمعیت اسلامی در رابطه به اوضاع جاری کشور به ویژه وضعیت شمال صحبت کرده و نگرانی شدید مردم را از وضعیت پیش آمده بیان […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با دیوید مارتینون سفیر فرانسه در کابل و رید دوگلاس سفیر کانادا به گونه جداگانه دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدارها رییس جمعیت اسلامی در رابطه به اوضاع جاری کشور به ویژه وضعیت شمال صحبت کرده و نگرانی شدید مردم را از وضعیت پیش آمده بیان کرده است.