سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در دوحه با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل، دیدار کرده‌است. سهیل شاهین درصفحه اکس خود نوشته که در این دیدار درباره موضوعات دوجانبه و نیاز تعامل گفت‌وگو شده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که تا زمانی که حکومت سرپرست به‌خواست‌های جهان تمکین نکد، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. […]

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در دوحه با تاکاشی اوکادا، سفیر جاپان در کابل، دیدار کرده‌است.

سهیل شاهین درصفحه اکس خود نوشته که در این دیدار درباره موضوعات دوجانبه و نیاز تعامل گفت‌وگو شده‌است. درهمین‌حال، شماری از آگاهان می‌گویند که تا زمانی که حکومت سرپرست به‌خواست‌های جهان تمکین نکد، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

اما شماری از آگاهان نظامی نظری خوشبینانه‌ای در زمینه دارند، آنان ابراز امیدواری می‌کنند که جامعه جهانی حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسند.

مقام‌های حکومت سرپرست بارها خواستار تعامل و گفت‌وگو با جهان شده‌است، اما جامعه جهانی پیوسته برای به‌رسمیت شناسی و تعامل همه‌جانبه با حکومت کنونی پیش شرط‌های را پیشنهاد کرده‌اند. تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریزم و رعایت حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان در صدر این شرط‌ها قرار دارند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv