صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار در باره اوضاع سیاسی و امنیتی به ویژه وضعیت امنیتی شمال کشور، روند گفتگوهای صلح و نقش سازمان ملل متحد در این روند به گونه همه جانبه بحث شده […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با دیبورا لاینز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار در باره اوضاع سیاسی و امنیتی به ویژه وضعیت امنیتی شمال کشور، روند گفتگوهای صلح و نقش سازمان ملل متحد در این روند به گونه همه جانبه بحث شده است.