دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای اف″غانستان ″یوناما” از دیدار روزا اوتونبایوا فرستاده ویژه این سازمان برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبرداده است. محور این دیدار گفت‌وگو در مورد بهبود وضعیت افغانستان عنوان شده‌است. یوناما در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار اوتونبایوار اطمینان این نهاد به‌تعامل سازنده و اینکه […]

دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای اف″غانستان ″یوناما” از دیدار روزا اوتونبایوا فرستاده ویژه این سازمان برای افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبرداده است.

محور این دیدار گفت‌وگو در مورد بهبود وضعیت افغانستان عنوان شده‌است. یوناما در صفحه ایکس خود نوشته که در این دیدار اوتونبایوار اطمینان این نهاد به‌تعامل سازنده و اینکه اطمینان حاصل کند که صدای همه شهروندان افغانستان شنیده می‌شود، متعهد است. یوناما در حالی بر شنیده شدن صدای همه شهروندان افغانستان تاکید کرده است که از بسته شدن دروازه‌ی مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم دو سال می‌گذرد.

درهمین‌حال، این اتحادیه از فراهم‌‌سازی یک گفتمان بزرگ به‌هدف شریک‌‌سازی خواسته‌ها و چالش‌های زنان با رهبران زن افغانستان خبر داده و می‌گوید که این اتحادیه به‌حمایت خود از زنان افغانستان به‌هدف رسیدن به‌حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان ادامه می‌‌دهد.

این در حالی‌است که قرار است هفتاد‌وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه آینده با اشتراک رهبران بیش از ۱۵۰ کشور در نیویارک برگزار ‌شود. اتحادیه اروپا می‌گوید که این اتحادیه در حمایت از زنان افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک، یک قطع‌نامه ارایه می‌کند.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv