به دنبال نشست‌های پی در پی جهان درباره وضعیت کنونی افغانستان، درتازه‌ترین مورد هم امیرخان متقی سرپرست خارجه و هیات همراهش با نمایندگان ویژه کشورهای مختلف د رقطر دیدار و گفت‌وگو کرد. حافظ ضیا احمد معاون، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که در این ‌نشست نمایندگان امریکا، بریتانیا، هسپانیا، کوریای جنوبی، هالند، ایتالیا، استرالیا و کانادا […]

به دنبال نشست‌های پی در پی جهان درباره وضعیت کنونی افغانستان، درتازه‌ترین مورد هم امیرخان متقی سرپرست خارجه و هیات همراهش با نمایندگان ویژه کشورهای مختلف د رقطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

حافظ ضیا احمد معاون، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که در این ‌نشست نمایندگان امریکا، بریتانیا، هسپانیا، کوریای جنوبی، هالند، ایتالیا، استرالیا و کانادا شرکت داشتند. به گفته وی، سرپرست وزارت خارجه در این دیدار در رابط به‌میکانیزم‌‌ها در بخش بانکی افغانستان به اشتراک ‌کنندگان معلومات ارایه کرد. وی گفته است که اشتراک‌ کنندگان این نشست، روی تداوم چنین نشست‌ها و تعامل با افغانستان تاکید کرده‌اند.

درهمین‌حال شماری از آگاهان سیاسی این گونه نشست‌ها را در راستای تامین منافع سیاسی کشورهای غرب خوانده و می‌گویند که کشورهای غرب نباید در تعامل سیاسی افغانستان را قربانی بازی سیاسی کنند.

گفتنی‌است که با تسلط مجدد حکومت سرپرست در افغانستان بیشتر کشور‌های جهان روابط خود را با این کشور قطع کردند. همچنان بیشتر کشورهای جهان سفارت‌‌های خود را نیز در کابل بسته کرده و کار خود را از قطر انجام می‌دهند؛ این در حالی‌است که تا کنون حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده‌است.