مقام‌ها در وزارت امور داخله می گویند که جامعه جهانی تلاش‌ها و دست‌اوردهای حکومت سرپرست را در بخش مبارزه با مواد مخدر، سرکوب داعش و مبارزه با فساد اداری نباید نادیده بگیرد. در کنار این، محمد نبی عمری معاون وزارت داخله در دیدار با مارکس پوتزل معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته که […]

مقام‌ها در وزارت امور داخله می گویند که جامعه جهانی تلاش‌ها و دست‌اوردهای حکومت سرپرست را در بخش مبارزه با مواد مخدر، سرکوب داعش و مبارزه با فساد اداری نباید نادیده بگیرد.

در کنار این، محمد نبی عمری معاون وزارت داخله در دیدار با مارکس پوتزل معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته که نیروهای امنیتی تامین امنیت همه دفاتر یوناما، سفارت‌ها و سایر نهادهای خارجی را در اولویت خود قرار داده‌است.

مارکس پوتزل معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان با محمد نبی عمری معاون وزارت امور داخله دیدار کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت داخله در این دیدار، زین‌الله عابر رییس دفتر سرپرست وزارت داخله گفته که جامعه جهانی تلاش ها و دستاوردهای حکومت سرپرست را در بخش مبارزه با مواد مخدر، سرکوب داعش و مبارزه با فساد اداری نباید نادیده بگیرد.

در اعلامیه وزارت داخله آمده که معاون یوناما نیز از تلاش‌های این وزارت برای سرکوب داعش، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری استقبال کرده‌است.

در کنار این، محمد نبی عمری معاون وزارت داخله نیز در دیدار با آقای پوتزل گفته که نیروهای امنیتی تامین امنیت همه دفاتر یوناما، سفارت‌ها و سایر نهادهای خارجی را در اولویت خود قرار داده‌است. آقای عمری افزوده همه نهادهای خارجی که تمایل به همکاری با افغانستان را داشته باشند، در فضای امن می‌توانند این همکاری را ادامه دهند.

این در حالی‌است که دو روز پیش سخن‌گوی حکومت سرپرست از کشته شدن دو عضو کلیدی داعش در کابل و نیز کشته شدن مسوول این گروه برای شبه قاره هند خبر داده بود.