پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محدویت‌های واکنش‌های ملی وبین‌المللی را به همراه داشت. درتازه‌ترین مورد، دید‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در واکنش به‌محدویت‌های روز افزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان می‌‌گوید که سرکوب زنان و دختران در افغانستان از سوی […]

پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست در افغانستان، محدویت‌های زیادی علیه زنان و دختران وضع شد که این محدویت‌های واکنش‌های ملی وبین‌المللی را به همراه داشت.

درتازه‌ترین مورد، دید‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در واکنش به‌محدویت‌های روز افزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان می‌‌گوید که سرکوب زنان و دختران در افغانستان از سوی مقام‌های حکومت سرپرست روز به روز افزایش یافته است. این نهاد بین‌‌المللی، یکی از عوامل تشدید بحران‌های بشری در افغانستان را محرومیت زنان از کار عنوان می‌کند. این نهاد از کشورهای جهان خواهان دریافت راه حل برای کاهش بحران بشری کنونی در افغانستان شده‌است.

شمار دیگری از فعالان حقوق زن بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی زنان این گونه واکنش‌ها را بی‌فایده خوانده و ازجامهه جهانی می‌خواهند که برای رفع نقض حقوق‌بشری زنان، اقدام عملی کند.

این در حالی‌است که چندی پیش دید‌بان حقوق‌بشر در نامه‌‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که جهان در رو‌یکردش با افغانستان تحت تسلط مقام‌های حکومت سرپرست، حقوق‌بشر به‌‌ویژه حقوق زنان و دختران را در اولویت قرار دهد.