ونسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت وضعیت افغانستان برای این شورا مهم دانسته‌است. خانم فرایزربا اشاره به محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان در افغانستان گفت که این وضعیت باید اصلاح شود. او همچنین درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که بایست هرچه زودتر نماینده ویژه تعیین شود. ونسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت […]

ونسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت وضعیت افغانستان برای این شورا مهم دانسته‌است. خانم فرایزربا اشاره به محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان در افغانستان گفت که این وضعیت باید اصلاح شود. او همچنین درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که بایست هرچه زودتر نماینده ویژه تعیین شود.

ونسا فرایزر رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت که وضعیت افغانستان برای آن‌ها مهم است. او به گفت‌و‌گوها در مجمع عمومی درباره تعدیل کنوانسیون منع جنایت‌ها علیه بشریت اشاره کرد و گفت که می‌خواهد آپارتاید جنسیتی که در مورد افغانستان نیز صادق است، به آن افزوده شود. خانم فرایزر که سفیر مالتا در سازمان ملل نیز است، با اشاره به محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان در افغانستان گفت که این وضعیت باید اصلاح شود: «در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تدوین اصلاحات و تعدیل در کنوانسیون منع جنایات علیه بشریت بحث می‌شود. مالتا یکی از کشورهایی است که در این جلسه می‌کوشد تا آپارتاید جنسیتی وارد کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت سازمان ملل شود. آپارتاید جنسیتی دست‌کم درباره افغانستان صادق است».

خانم ونسا همچنین درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت که بایست هرچه زودتر نماینده ویژه تعیین شود:«منتظر تعیین آن هستیم، اما تاکنون در این باره اقدامی نشده‌است. هرچه زودتر این نماینده تعیین شود تا بتوان کارها را آغاز کرد».

سازمان ملل در ماه دسامبر سال گذشته میلادی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواهان تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان شد، با این‌حال حکومت سرپرست تعیین نماینده ویژه را اقدامی غیرضروری خوانده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv