معاون دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ از سیاست حکومت کنونی در قبال کارمندان زن نهادهای مددرسان انتقاد کرده و گفته‌است که با توجه به شرایط بد اقتصادی، جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند. وی با نشرتویتی گفته‌است که با سیاست‌های سختگیرانه حکومت کنونی افغانستان در خصوص ممنوعیت کار زنان […]

معاون دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ″یوناما″ از سیاست حکومت کنونی در قبال کارمندان زن نهادهای مددرسان انتقاد کرده و گفته‌است که با توجه به شرایط بد اقتصادی، جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را فراموش کند.

وی با نشرتویتی گفته‌است که با سیاست‌های سختگیرانه حکومت کنونی افغانستان در خصوص ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی در شرایط سختی که دامنگیر شهروندان این کشور شده، نباید آنان را فراموش کند.

الاکبروف گفت: ″در حالی‌که مقامات طالبان مجموعه‌ای از تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند که تأثیر منفی بر توانایی بازیگران بشردوستانه داشته است، اکنون زمان آن نیست که به مردم افغانستان پشت کنیم. آنان به همبستگی همه نیاز دارند″.

الاکبروف هشداد داده و افزوده‌است که میزان نیازمندی‌های فوری در افغانستان، بیش‌تر خواهد شد و برای مهار آن نیاز است که زمینه کمک‌‌رسانی بهبود یابد و کمک‌‌کنندگان برای فعال نگه‎داشتن نهادهای ‌شان در افغانستان مصمم باشند.

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که قطع کمک‌های بشردوستانه نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی ظرفیت اقتصادی حکومت را برای مهار وضعیت بد اقتصادی در کشور به چالش می‌کشاند. آنان می‌گویند حکومت سرپرست باید راهکار مناسب را برای جلوگیری از بحران شدید بشری روی دست بگیرد.

معاون یوناما در حالی خواهان توجه جامعه جهانی به مردم افغانستان شده که این نهاد از نزدیک به دو هفته پیش و پس از فرمان ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل از سوی حکومت سرپرست، فعالیت‌اش را تا پانزدهم ماه ثور به استثنای موارد خاص متوقف کرده‌است. این نهاد اخیرا هشدار داده‌است که احتمال مسدود کردن دفترش در کابل وجود دارد.