رامز الکبروف معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده امور بشری در افغانستان از وضعیت بد بشری در کشور ابراز نگرانی کرده‌است. معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان متحد، وضعیت در افغانستان را بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان در سال ۲۰۲۲ خوانده‌است. وی می‌گوید که در ۱۸ماه گذشته در افغانستان، ۷۰۰هزار شغل از بین رفته است. به […]

رامز الکبروف معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده امور بشری در افغانستان از وضعیت بد بشری در کشور ابراز نگرانی کرده‌است.

معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان متحد، وضعیت در افغانستان را بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان در سال ۲۰۲۲ خوانده‌است. وی می‌گوید که در ۱۸ماه گذشته در افغانستان، ۷۰۰هزار شغل از بین رفته است. به گفته وی طی این مدت، تولید ناخالص داخلی افغانستان ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

در ادامه‌ی نگرانی‌های جهانی به‌ویژه نگرانی نهادهای کمک‌رسانه بین‌المللی برای افغانستان از وضعیت بشری این کشور، رامز الکبروف، معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد و هماهنگ‌کننده امور بشری در افغانستان، در نشست خبری می‌گوید که در ۱۸ ماه گذشته تولید ناخالص داخلی افغانستان ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۷۰۰ هزار تن شغل‌‌شان را از دست داده‌‌اند. او افزود که ۶۵ درصد مردم به کمک‌‌های بشری نیاز داشته و میلیون‌‌ها تن در آستانه‌ی قحطی قرار دارند. این مقام بلند‌ پایه ملل متحد در افغانستان می‌گوید که قیمت یک سبد غذایی ضروری تا ۳۰ درصد افزایش یافته و سه چهارم درآمد مردم اکنون صرف غذا می‌شود: ″در ۱۸ گذشته اقتصاد افغانستان رکود نموده و تولید ناخالص ملی به رغم ادعاهای طالبان ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. در این مدت حدود ۷۰۰ هزارتن شغل خود را از دست داده‌اند. در این مدت افزایش نرخ تورم مواد غذایی ۳۵ تخمین می‌گردد و این افزایش بالای توان مردم در خرید موادغذای تاثیر مستقیم گذاشته است″.

وی وضعیت در افغانستان را بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان در سال ۲۰۲۰ خواند و گفت که بلایای طبیعی در سال جاری میلادی بر مصیبت‌های موجود در افغانستان خواهد افزود. او تعداد بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در افغانستان در سال ۲۰۲۰ و دو را بیش از هر وقت دیگر خواند و گفت که در سال ۲۰۲۳  نیز این وضعیت ادامه خواهد یافت: ″امسال ۲۸ میلیون ۳۰۰ هزار تن در افغانستان به کمک‌‌های بشردوستانه نیاز دارند و شش میلیون تن در یک قدمی قحطی بسر می‌‌برند. تعداد بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در افغانستان در سال ۲۰۲۲ را بیش از هر وقت دیگر است. در سال ۲۰۲۳ نیز این وضعیت ادامه خواهد یافت″.

این در حالی‌است که سازمان ملل متحد بارها از کشورهای ثروتمند جهان خواسته است تا برای ارایه خدمات بشردوستانه به این سازمان کمک کند. الکبروف گفت که تقاضای بودجه برای افغانستان نه در صد کل تقاضای جهانی کمک بشردوستانه را در بر می‌گیرد.