در ادامه تنش‌ها و واکنش‌ها پیرامون حق‌آبه ایران از رود هلمند، راین کراکر، سفیرپیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، هشدار داده که تنش روی موضوع حق‌آبه ایران از دریایی هلمند، سبب ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. درهمین‌حال، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با ابراز نگرانی از افزایش این تنش‌ها در منطقه می‌گوید که این […]

در ادامه تنش‌ها و واکنش‌ها پیرامون حق‌آبه ایران از رود هلمند، راین کراکر، سفیرپیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، هشدار داده که تنش روی موضوع حق‌آبه ایران از دریایی هلمند، سبب ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.

درهمین‌حال، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با ابراز نگرانی از افزایش این تنش‌ها در منطقه می‌گوید که این کشور در مورد تنش‌های جاری بین ایران و حکومت سرپرست بر سر حق‌آبه رود هلمند نظر خاصی ندارد. درهمین‌حال شماری از آگاهان می‌گویند که باییست بر مبنای توافقنامه‌های رسمی موجود در زمینه رفتار شود.

در ادامه تنش ها میان ایران و حکومت سرپرست افغانستان بر سر حقابه ایران از رود هلمند؛ راین کراکر، سفیرپیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، در گفتگو با رسانه ها گفته است که تدوام این تنش ها با احتمال قوی باعث ایجاد بی ثباتی درمنطقه خواهد شد.

تکست کلیپ راین کراکر: ″احتمال تکرار وضعیت بیست و پنج سال پیش که بی ثباتی بزرگ و حتی خشونت را در پی خواهد داشت وجود دارد. حکومت سرپرست باید به طورصلح آمیز درکنار همسایه خود زندگی کنند″.

درهمین حال، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در یک نشست خبری پیرامون حقابه رود هلمند از افزایش تنش ها در منطقه ابراز نگرانی کرد: ″در مورد تنش های اخیر میان ایران و طالبان بر سر حقابه ایران از رود هلمند، من نظر خاصی ندارم، جز اینکه نگران افزایش تنش ها در منطقه خواهیم بود″.

درهمین حال، شماری از آگاهان می گویند که دو طرف باییست بر توافقنامه های رسمی موجود در زمینه حقابه احترام بگذارند و از تشدید تنش ها بپرهیزند.

مقام های ایرانی همواره بر بازدید فنی و عینی هیات مشترک فنی از میزان آب تاکید کرده اند، اما به تازگی سخنگوی حکومت سرپرست به رسانه گفته است که موضوع بازدید هیات فنی در معاهده سیزده پنجاه ویک میان دو کشور ذکر نشده و ممکن است اجازه بازدید به هیات ایرانی داده نشود.

هفته گذشته، سید ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران، به حکومت سرپرست هشدار داد که حقابۀ ایران را از دریای هلمند بدهد. در واکنش به آن مقام های حکومت سرپرست گفتند که در خصوص حقابه ایران به موافقتنامه سال سیزده پنجاه و یک میان دو کشور متعهد اند.