در ادامه رهایی شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان، وزارت خارجه‌ اعلام کرده‌است که ۳۶ تن از شهروندان افغانستان از زندان‌‌های ایالت سند پاکستان آزاد شده‌‌اند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه در تویتی نوشته است که این افراد دوشنبه به‌افغانستان آمدند. در همین‌حال، عبدالجبار تخاری کنسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که این افراد […]

در ادامه رهایی شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان، وزارت خارجه‌ اعلام کرده‌است که ۳۶ تن از شهروندان افغانستان از زندان‌‌های ایالت سند پاکستان آزاد شده‌‌اند.

حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه در تویتی نوشته است که این افراد دوشنبه به‌افغانستان آمدند. در همین‌حال، عبدالجبار تخاری کنسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که این افراد از چندین زندان این ایالت آزاد شدند.

کنسل افغانستان در شهر کراچی همچنان می‌گوید که در حال‌حاضر حدود ۴۷۰ تن دیگر از شهروندان افغانستان در زندان‌های پاکستان زندانی اند که تلاش برای رهایی آنان ادامه دارد.

پیش از این به‌تعداد ۲۴۳۶ تن از زندان های این کشور آزاد شده بودند. براساس معلومات کنسل افغانستان در کراچی تاکنون۲۴۷۲ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان رها شده‌اند. شهروندان افغانستان به‌‌دلیل چالش اسناد سفر و اقامت در پاکستان بازداشت و زندانی می‌‌شوند.