وزارت‌های خارجه روسیه و امریکا بار دیگر اعلام کردند که حکومت سرپرست افغانستان تا زمانی که به خواست‌های بین‌المللی و تعهدات خود عمل نکند، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که شرایط شناسایی حکومت سرپرست، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام و نیروهای سیاسی و هم‌چنان رعایت حقوق‌بشر است. در همین‌حال، […]

وزارت‌های خارجه روسیه و امریکا بار دیگر اعلام کردند که حکومت سرپرست افغانستان تا زمانی که به خواست‌های بین‌المللی و تعهدات خود عمل نکند، به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که شرایط شناسایی حکومت سرپرست، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام و نیروهای سیاسی و هم‌چنان رعایت حقوق‌بشر است. در همین‌حال، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، بار دیگر تاکید کرد که نقض حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران یکی از موانع عمده در راستای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان است.

سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می‌گوید که کشورش حکومت سرپرست را تا زمانی که این حکومت به‌خواسته‌های بین‌المللی و تعهدات خود عمل نکند، به‌رسمیت نخواهد شناخت. لاوروف روز سه‌شنبه، در یک نشست خبری گفته است که شرایط شناسایی رسمی حکومت سرپرست، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام و نیروهای سیاسی و هم‌چنان رعایت حقوق‌بشر است: ″ما طالبان را تا زمانی که به‌تعهدات خود عمل نکنند، به‌رسمیت نمی‌شناسیم. همان طور که کشورهای جهان گفته‌اند، این تعهدات شامل تشکیل حکومت فراگیر است. حکومت فراگیر نه‌تنها به‌معنای حضور تمام اقوام، بلکه نیروهای سیاسی نیز است″.

همزمان با این، امریکا بار دیگر هر گونه به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست را رد کرد. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ی ایالات متحده، بار دیگر تاکید کرد که هر گونه به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست کاملا خارج از بحث است: ″ایالات متحده هرگونه به‌رسمیت شناختن طالبان را از روی میز برداشته و این موضوع خارح بحث است. طالبان مرتکب نقض حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده و این یکی از موانع عمده در راستای به‌رسمیت شناختن طالبان است″.

این دو مقام وزارت‌های خارجه روسیه و امریکا نقض حقوق‌بشر را یکی از موانع عمده در راستای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان دانسته و تاکید کردند که رعایت حقوق‌بشر به خصوص حقوق زنان، از دیگر شرایط شناسایی رسمی حکومت سرپرست است.

وزارت‌های خارجه روسیه و امریکا در حالی چنین موقف گرفته اند که پیشتر، امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم تعامل با حکومت سرپرست گفت که این سازمان در حال بررسی برگزاری نشستی در روزهای آینده برای گفت‌وگو در مورد به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی کابل است. مقام‌های حکومت سرپرست نیز همواره گفته اند که این حکومت شروط جهان برای به‌رسمیت شناختن را عملی کرده‌است.