نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان آغاز سال نو آموزشی را بی‌حضور دختران دل‌خراش خوانده‌است. رینا امیری گفته که محدودکرن بانوان، افغانستان را در فقر و وابستگی نگه می‌دارد. عفو بین‌الملل نیز گفته که ممنوعیت آموزش و تحصیل، آینده دختران کشور را از بین می‌برد؛ اما حکومت سرپرست همواره در واکنش […]

نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان آغاز سال نو آموزشی را بی‌حضور دختران دل‌خراش خوانده‌است. رینا امیری گفته که محدودکرن بانوان، افغانستان را در فقر و وابستگی نگه می‌دارد. عفو بین‌الملل نیز گفته که ممنوعیت آموزش و تحصیل، آینده دختران کشور را از بین می‌برد؛ اما حکومت سرپرست همواره در واکنش به انتقادها، بحث آموزش دختران را در افغانستان، موضوع داخلی عنوان کرده‌است.

بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که دختران کشور چشم به‌راه ‌اند که دروازه دانشگاه‌ها و مکتب‌ها دوباره باز شود؛ اما طی این مدت، هیچ چراغ سبزی به آنان نشان داده نشده‌است. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان آغاز سال نو آموزشی را بی‌حضور دختران دل‌خراش خوانده است. رینا امیری در پلتفرم ایکس نگاشته که محدودکرن بانوان، افغانستان را در فقر و وابستگی نگه می‌دارد: «دستورهای تبعیض‌آمیز و بی‌امان طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان، این کشور را فقیر و وابسته به کمک‌ها نگه می‌دارد و خانواده‌های افغانستان را ناگزیر به ترک کشورشان می‌کند».

همچنین، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که با آغاز سال تعلیمی جدید، مکتب‌ها در افغانستان باز شد؛ اما دختران همچنان از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند. این سازمان با راه‌اندازی کارزار دادخواهی برای آموزش بانوان در افغانستان گفته که ممنوعیت آموزش دختران غیرقابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است: «ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان، آینده آنان را از بین می‌برد. جهان نمی‌تواند از وضعیت اسف‌بار آن‌ها چشم‌پوشی کند».

در همین حال، برخی از فعالان عرصه حقوق زن از سازمان ملل می‌خواهند که برای رفع محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان، اقدامات عملی را روی‌دست بگیرد.

هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی جدید، هیات معاونت ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت سرپرست خواست که ممنوعیت آموزش برای برای بانوان را لغو کند. یوناما با تأکید بر این‌که آموزش برای صلح و رفاه همه لازمی است، از مقامات حکومت کنونی خواست که به این ممنوعیت غیرقابل توجیه و آسیب‌رسان، پایان دهند؛ اما حکومت سرپرست همواره در واکنش به انتقادها، بحث آموزش دختران را در افغانستان، موضوع داخلی عنوان کرده‌است.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv