در ادامه‌ی نگرانی‌ها از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در کشور، معاون وزیر امور خارجه‌‌ی قطر در دیدار با نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان روی نیاز برای برداشتن گام‌های عملی برای رسیدگی به‌آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند. نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته که باید از استعداد زنان و […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در کشور، معاون وزیر امور خارجه‌‌ی قطر در دیدار با نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان روی نیاز برای برداشتن گام‌های عملی برای رسیدگی به‌آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته که باید از استعداد زنان و دختران برای ثبات در افغانستان استفاده شود. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن دانش را یکی از شرط‌های اساسی پیشرفت هر جامعه خوانده و خواهان بازگشایی مراکز آموزشی به‌روی دختران در کشور شده‌اند.

نزدیک به دو سال می‌شود که دختران از رفتن به‌مکتب محروم هستند، هم‌چنان دختران و زنان از رفتن به دانشگاه‌ها و کار در اداره‌های خصوصی داخلی و خارجی منع شده‌اند. این امر در این مدت واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و خارجی را در پی داشته است. در تازه‌ترین مورد الولوه‌الخاطر، معاون وزیر امور خارجه‌‌ی قطر در دیدار با رینا امیری، نماینده‌‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته است که آنان در مورد نیاز به گام‌‌های عملی برای رسیدگی به‌آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند:اقتصاد، امنیت و سیاست‌‌های منطبق بر دسترسی همه، به‌‌ویژه دختران و زنان به آموزش تاثیر می‌گذارد″.

در همین‌حال، رینا امیری، نماینده‌ی‌ ویژه‌ی امریکا در امور زنان و حقوق‌بشر در افغانستان با ستایش از توانای‌های زنان و دختران افغانستان گفته است که باید از استعداد زنان و دختران برای ثبات در افغانستان استفاده شود.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن دانش را یکی از شرط‌های اساسی پیشرفت هر جامعه خوانده و بار دیگر خواهان بازگشایی مراکز آموزشی به‌روی دختران در کشور شده‌اند.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، حکومت کنونی محدودیت‌‌های گسترده‌ای را علیه زنان و دختران وضع کرده‌است. جهان طی واکنش‌های خواهان لغو محدودیت‌ها علیه زنان که نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند شده‌اند؛ اما حکومت سرپرست همواره گفته که محدودیت‌ علیه زنان و دختران دایمی نیست و پابند حق آموزش و کار زنان در پرتو آموزه‌های دین اسلام است.