رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، خواستار احترام‌گذاری حکومت سرپرست به حقوق همه شهروندان افغانستان شد. رینا امیری این خواست را همزمان با روز جهانی “حق آگاهی از واقعیت” ابراز کرده‌است. در ادامه خواست‌های جهانی برای رعایت موازین حقوق بشری در کشور، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور […]

رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، خواستار احترام‌گذاری حکومت سرپرست به حقوق همه شهروندان افغانستان شد. رینا امیری این خواست را همزمان با روز جهانی “حق آگاهی از واقعیت” ابراز کرده‌است.

در ادامه خواست‌های جهانی برای رعایت موازین حقوق بشری در کشور، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان همزمان با روز جهانی “حق آگاهی از واقعیت” از حکومت سرپرست افغانستان خواسته که به حقوق همه شهروندان افغانستان احترام بگذارد. روز جهانی حق آگاهی از واقعیت مربوط به نقض فاحش حقوق‌ بشر و احترام به کرامت قربانیان، یکی از روزهای ثبت شده در تقویم سازمان ملل متحد است.

با این حال، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می‌گوید که حقوق همه شهروندان کشور در پرتو شریعت اسلامی در کشور تأمین شده‌است.

گفتنیست که در دسمبر ۲۰۱۰ و در تلاشی برای حمایت از حقوق ‌بشر، سازمان ملل متحد ۲۴ مارچ را به عنوان «روز جهانی حق آگاهی از واقعیت مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان» نام‌گذاری کرد.

Join us on Social Media
Noor TV on Facebook: https://www.facebook.com/Noortelevision
Noor TV on Instagram: https://www.instagram.com/noortv.af
Noor TV on Threads: https://www.threads.net/@noortv.af
Noor TV on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV_af
NOOR TV News on Youtube: https://www.youtube.com/@NoorTV.af_NEWS
Noor TV on Twitter: https://twitter.com/noortv_af
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.tv
Noor TV on Aparat: https://www.aparat.com/noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.af
Noor TV Website: http://www.noortv.tv