رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان گفته که بدون رعایت حقوق مردم این کشور، عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان ممکن نیست. وی افزوده‌است که هر نوع بحث در این باره برای امریکا غیرقابل قبول است. همزمان با این، در دیدار حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور با سفیر ترکیه در کابل دو طرف […]

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان گفته که بدون رعایت حقوق مردم این کشور، عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان ممکن نیست. وی افزوده‌است که هر نوع بحث در این باره برای امریکا غیرقابل قبول است.

همزمان با این، در دیدار حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور با سفیر ترکیه در کابل دو طرف خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بروی دختران و زنان افغانستان شده‌اند.

در واکنش به گزارش‌های که گفته می‌شود سازمان ملل در مورد به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان نشستی برگزار می‌کند؛ رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای حقوق‌بشر، زنان و دختران افغانستان با نشر تویتی گفته است که بدون رعایت حقوق مردم این کشور، عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان ممکن نیست.

خانم امیری در واکنش به‌اظهارات آمنه محمد، معاون سازمان ملل در مورد به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست در کشور نیز گفته که هرگونه بحث در این باره برای امریکا غیرقابل قبول‌است.

خانم امیری نوشته: ″موقف ما واضح است٬ روابط با طالبان بدون احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان خصوصا زنان عادی نخواهد شد.″

درهمین‌حال، در دیداری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور و جهاد ارگینای، سفیر ترکیه در کابل، دو طرف خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بروی دختران و زنان افغانستان شده‌اند. دو طرف هم‌چنان به‌آغاز هر چه زودتر گفت‌وگوهای تاکید کرده‌اند تا صلح‌وثبات پایدار در افغانستان تضمین شود. در عین‌حال، شماری از فعالان عرصه حقوق زنان هم‌چو نشست‌ها را ایجاد کننده زبان مشترک بین مردم افغانستان و دنیا می‌دانند.

این در حالی‌است که تامین حقوق زنان یکی از موارد عمده است و جهان این مورد را به‌عنوان پیش شرط برای به‌رسمیت شناختن حکومت کنونی افغانستان اعلام کرده‌است. اما حکومت سرپرست با گذشت نزدیک به دو سال هنوز به‌دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نداده که به‌مکتب بروند؛ هر چند مقام‌های حکومت سرپرست بارها گفته‌اند که ممنوعیت آموزش دختران دایمی نیست.