صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی تحت عنوان «آسیای میانه و جنوبی: اتصال منطقه ای، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در شهر تاشکند اوزبیکستان برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد. رییس جمعیت اسلامی در این سخنرانی با اشاره به پیوند عمیق، قدیمی، تمدنی و فرهنگی میان آسیای مرکزی و جنوبی، […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی تحت عنوان «آسیای میانه و جنوبی: اتصال منطقه ای، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در شهر تاشکند اوزبیکستان برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رییس جمعیت اسلامی در این سخنرانی با اشاره به پیوند عمیق، قدیمی، تمدنی و فرهنگی میان آسیای مرکزی و جنوبی، پیرامون ظرفیت‌ها و فرصت‌‌های موجود جهت پیوند اقتصادی میان این دو منطقه مهم آسیا از طریق اتصال منطقه‌ ای صحبت کرد. رییس جمعیت اسلامی افغانستان هم‌چنان با اشاره به اهمیت امنیت جهت اتصال منطقه، به چالش‌های امنیتی در افغانستان و روابط میان گروه های افراطی منطقه از جمله طالبان سخن گفته افزود که از دیدگاه جمعیت اسلامی افغانستان، حل تهدیدات پیچیده امنیتی که سبب ایجاد بی ثباتی در افغانستان شده و امنیت کل منطقه را با تهدید روبرو می ‌کند، نیازمند راه حل و همکاری منطقه ‌ای است.

آقای ربانی در این سخنرانی هم‌چنان با اشاره به جایگاه افغانستان به عنوان پل اتصال مرکز و جنوب آسیا به همدیگر، تأکید کرد که از طریق اتصال منطقه ‌ای منافع مشترک و متقابل ملت‌‌های جنوب و مرکز آسیا، بیشتر از پیش به هم گره می ‌خورد و بدینگونه کشورها به یک دیگر در روند رشد و توسعه کمک می‌کنند.

رییس جمعیت اسلامی در این سخنرانی هم‌چنان پیرامون خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ضرورت همکاری منطقه جهت تأمین صلح در افغانستان نیز صحبت کرد و افزوده است که صلح در افغانستان کلید ثبات و اتصال منطقه جهت دست ‌یابی مرکز و جنوب آسیا به توسعه و رفاه است.