صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی از درگذشت مخدوم نعمت‌الله، از شخصیت‌‌های ولایت بدخشان، ابراز تاسف کرده‌است. در این پیام از مخدوم نعمت‌‌الله، به‌عنوان عالم برجسته، مجاهد وارسته و از محاسن‌سفیدان زاهد و قابل ‌احترامِ یاد شده‌است. در این پیام هم‌چنان آمده که مرحوم مخدوم نعمت‌الله، از جمله‌ عالمان روحانی‌ای بود که علاوه […]

صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی از درگذشت مخدوم نعمت‌الله، از شخصیت‌‌های ولایت بدخشان، ابراز تاسف کرده‌است.
در این پیام از مخدوم نعمت‌‌الله، به‌عنوان عالم برجسته، مجاهد وارسته و از محاسن‌سفیدان زاهد و قابل ‌احترامِ یاد شده‌است. در این پیام هم‌چنان آمده که مرحوم مخدوم نعمت‌الله، از جمله‌ عالمان روحانی‌ای بود که علاوه بر مجاهدت و جایگاه بلند اجتماعی، زهد و تقوی و عملِ خیر از معرّفانِ عمده‌ی شخصیت ایشان بودند و در تربیه‌ معنوی و فکری جامعه سهم چشم‌گیری داشت.