در ادامه نگرانی‌های جهان مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، سازمان جهانی مهاجرت گفته است که دست‌کم ۷۰ درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بی‌کار هستند. این سازمان با نشر گزارش تصویری در صفحه‌ای توییتر خود گفته است که اقتصاد افغانستان فروپاشیده، مشاغل کوچک و متوسط همچنان در حال اخراج کارمندان […]

در ادامه نگرانی‌های جهان مبنی بر اوضاع بد بشری افغانستان، سازمان جهانی مهاجرت گفته است که دست‌کم ۷۰ درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بی‌کار هستند.

این سازمان با نشر گزارش تصویری در صفحه‌ای توییتر خود گفته است که اقتصاد افغانستان فروپاشیده، مشاغل کوچک و متوسط همچنان در حال اخراج کارمندان خود هستند: ″حداقل ۷۰ درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بی‌کار هستند. در این میان، اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی و مشاغل کوچک و متوسط همچنان به اخراج کارکنان خود ادامه می‌دهند؛ زمان رو به اتمام است و افغانستان نمی‌تواند منتظر بماند″.

به گفته این نهاد، در سال روان میلادی برای کمک به ۶۰ هزار خانواده به ۴۱ میلیون دالر نیاز دارد. در همین‌حال، برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقداند که تنها کمک‌های جهانی نمی‌تواند چالش‌های شهروندان را حل کند، بلکه باید روی پروژه‌های انکشافی کار صورت بگیرد.

با روی کارآمدن حاکمان کنونی و فرار حاکمان پیشین از افغانستان، میزان بیکاری در کشور افزایش پیدا کرده و فقر بیداد می‌کند. از سوی‌هم، دسخوش بودن افغانستانی‌ها با فقر و بیکاری، سبب افزایش بی‌پیشینه‎ای مهاجرت‌‎های منظم و نامنظم شده که هزاران تن جان خود را نیز در این راه از دست داده‌اند. با این همه، کشورهای جهان و نهادهای امدارسان همواره از وضعیت بد بشری در افغانستان هشدار داده‌اند.