پیش نویس قطع ‌نامه‌‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمایت از سوی ۹۰ کشور دنیا با اکثریت آرا  به تصویب رسید. این  قطع‌‌نامه‌ محدودیت‌‌ها  بر حق کار و آموزش زنان و دختران را محکوم کرده و از حکومت سرپرست افغانستان  خواسته تا ممنوعیت‌‌های وضع ‌شده علیه زنان را لغو کند. در همین‌حال، سازمان […]

پیش نویس قطع ‌نامه‌‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمایت از سوی ۹۰ کشور دنیا با اکثریت آرا  به تصویب رسید. این  قطع‌‌نامه‌ محدودیت‌‌ها  بر حق کار و آموزش زنان و دختران را محکوم کرده و از حکومت سرپرست افغانستان  خواسته تا ممنوعیت‌‌های وضع ‌شده علیه زنان را لغو کند.

در همین‌حال، سازمان عفو بین‌الملل در انتقاد از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق زنان افغانستان گفته که تقبیح کافی نیست جهان بایدعلیه حکومت سرپرست افغانستان اقدام عملی کند.  

پیش‌نویس قطع‌نامه‌‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی امارات متحده عربی و جاپان به‌‌رای گذاشته شده بود پس از حمایت از سوی ۹۰ کشور دنیا با اکثریت آرا  به تصویب رسید.

این  قطع‌نامه‌ که محدودیت‌های حکومت کنونی افغانستان بر حق کار و آموزش زنان و دختران را محکوم کرده از حکومت سرپرست افغانستان  خواسته تا ممنوعیت‌‌های وضع ‌شده علیه زنان را لغو کند.

قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم‌چنان بر اهمیت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت و افزایش نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از حقوق‌بشر از جمله حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد آسیب‌پذیر تاکید کرده‌است.

در قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل از سلب آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان به‌ویژه عدم دسترسی برابر زنان و دختران به آموزش و کار شدیدا نگرانی شده است.

در همین‌حال، سازمان عفو بین‌الملل در انتقاد از قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق زنان افغانستان گفته که تقبیح کافی نیست و جهان باید علیه حکومت سرپرست افغانستان اقدام عملی کند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش گفت: ″با این که قطع‌نامه در مسیری درست گام برداشته، اما برای اعاده حقوق زنان و حساب‌گیری از مقامات طالبان که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق زنان و دختران دست دارند، کاری انجام نداده‌است″.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پشین محدودیت‌های زیادی بر زنده‌گی اجتماعی، فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع شده‌است. حکومت سرپرست کشور نه‌‌تنها دختران را از آموزش و تحصیل منع کرده‌، بلکه زنان را نیز اجازه کار در بیش‌تر ادارات نمی‌دهد.