در ادامه‌ی هشدارها از پیامدهای بد محرومیت دختران از آموزش و تحصیل، سازمان عفو بین‌‌الملل آموزش دختران و زنان را یک عامل مهم در رشد کشور خوانده و گفته است حکومت کنونی در افغانستان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آروزهای آن‌‌ها را نابود می‌کند. در همین‌حال، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر […]

در ادامه‌ی هشدارها از پیامدهای بد محرومیت دختران از آموزش و تحصیل، سازمان عفو بین‌‌الملل آموزش دختران و زنان را یک عامل مهم در رشد کشور خوانده و گفته است حکومت کنونی در افغانستان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آروزهای آن‌‌ها را نابود می‌کند.

در همین‌حال، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان تاکید کرده و گفته است که زنان در این کشور از تمام عرصه‌های زندگی حذف شده‌اند. همزمان با این، یونسکو گفته که اگر دروازه‌ی مکتب‌ها در افغانستان به‌روی دختران باز نشود، یک نسل در این کشور نابود خواهد شد.

در ادامه‌ی ابراز جهان از پیامدهای فاجعه‌بار محرومیت دختران از آموزش سازمان عفو بین‌الملل با بیان نگرانی از ادامه محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در افغانستان گفته است که حکومت کنونی در کشور با وضع محدودیت بر زنان و دختران آروزهای آن‌‌ها را نابود می‌کند. این اداره‌ی حمایت از حقوق‌بشری آموزش دختران و زنان را یک فکتور مهم خوانده و گفته است جامعه‌‌ای که زنان و دختران آن از تحصیل محروم می‌شوند، آسیب می‌بیند. سازمان عفو بین‌‌الملل از جهان خواسته که به‌حمایت از دختران و زنان افغانستان به‌گونه‎ی عملی اقدام کنند.

در همین‌حال، انتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد درنشستی در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان افغانستان تاکید کرده و گفته است که زنان در افغانستان از تمام عرصه‌های زندگی حذف شده‌اند: ″زنان و دختران در افغانستان از زندگی‌شان کنار گذاشته شده‌اند و عملا در زندان‌های داخلی زندانی هستند″.

در همین‌حال، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد ″یونسکو″ هشدار داده و گفته‌است که اگر حکومت کنونی در افغانستان دروازه‌ی مکتب‌ها را به‌روی دختران باز نکند، یک نسل در این کشور نابود خواهد شد.

این در حالی‌است که ۵۴۰ روز پیش حکومت سرپرست دختران را از رفتن به‌مکتب و نزدیک به چهار ماه پیش دانشجویان دختر را از رفتن به‌دانشگاه منع کرد.