در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌‌الملل گفته که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است. این نهاد افزوده است که حکومت کنونی افغانستان به‌دلیل عدم رعایت حقوق زنان و حذف نیمی از جمعیت این کشور از جامعه باید از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پاسخگو […]

در ادامه نگرانی‌های جهانی از محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌‌الملل گفته که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است.

این نهاد افزوده است که حکومت کنونی افغانستان به‌دلیل عدم رعایت حقوق زنان و حذف نیمی از جمعیت این کشور از جامعه باید از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پاسخگو قرار داده شود. درهمین‌حال، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته که برای به‌صفر رساندن گرسنگی در جهان رعایت برابری جنسیتی یک الزام است. همزمان با این، شماری از فعالا عرصه حقوق از پیامدهای خطرناک عدم آموزش و کار زنان در کشورهشدار داده و خواهان تامین حقوق زنان و دختران کشور شده‌اند.

استعدادها نهفته در درون دختران کشور؛ اما، مسدود بودن راه برای بکارگیری این استعداد‌ها!

در ادامه واکنش‌ها پیرامون عدم تامین حقوق اساسی زنان و دختران در کشور، سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حذف زنان از جامعه جنایت ضد بشری است. در اعلامیه آمده که زنان در افغانستان به‌دلیل جنسیت‌شان مورد آزار، اذیت و شکنجه قرار می‌‌گیرند. این سازمان تاکید کرده که حکومت کنونی به‌دلیل حذف زنان از جامعه باید از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پاسخگو قرار داده شد و جامعه بین‌‌المللی باید از زنان افغانستان حمایت کند.

درهمین‌حال،آنتونتویو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تویتی نوشته برای اینکه گرسنگی را در جهان به‌صفر برسانیم، رعایت برابری جنسیتی یک الزام است: ″وقتی زنان و دختران دسترسی بهتری به‌منابع، تصمیم‌ گیری و آموزش داشته باشند، نتیجه‌‌اش افزایش امنیت غذایی نه تنها برای خودشان، بلکه برای خانواده‌ها و جوامع‌شان نیز است.

همزمان با این، شماری از فعالا عرصه حقوق با نگرانی از آینده نامعلوم دختران و زنان کشور از پیامدهای بد عدم آموزش و کار زنان هشدار داده و خواهان تامین حقوق زنان و دختران کشور شده‌اند.

این در حالی‌است که پس از تسلط حکومت کنونی در کشور زنان و دختران از حق کار و آموزش محروم شده‌‌اند و میزان فقر و گرسنگی در کشور نیز افزایش یافته است.

بر اساس آماری دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان بیشتر از ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به‌کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.