در ادامه‌ی نگرانی نهادهای امدادی مبنی بر وضعیت بد شهروندان کشور، اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که به‌دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، برای تامین نیاز‌های اولیه کاهش یافته است. در همین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که جامعه جهانی نباید افغانستان […]

در ادامه‌ی نگرانی نهادهای امدادی مبنی بر وضعیت بد شهروندان کشور، اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که به‌دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، برای تامین نیاز‌های اولیه کاهش یافته است.

در همین‌حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که جامعه جهانی نباید افغانستان را در این برهه زمانی، تنها بگذارد و باید برای شهروندان افغانستان امدادرسانی کند. این در حالی‌است که پیش‌تر از این، برنامه جهانی غذا گفته بود که به‌دلیل کم‌بود بودجه، کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده‌است.

اداره‌ی خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که به‌دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، برای تامین نیاز‌های اولیه کاهش یافته است. این اداره در توییتی گفته که به‌حمایت مالی اداره انکشاف بین‌‌المللی ایالات متحده، هفت هزار تن در نیمروز کمک نقدی دریافت کردند.

پیش از این ، اداره‌ی هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد “اوچا” گفته بود که موسسه‌ها در سال جاری میلادی به امدادرسانی به‌میلیون‌‌ها شهروند بی‌‌بضاعت افغانستان ادامه داده‌اند. اوچا در توییتی گفته است که جامعه جهانی باید در کنار شهروندان افغانستان بایستد و برای جلوگیری از وخامت بیش‌تر وضعیت بشری به‌کمک‌‌هایش ادامه دهد.

این در حالی‌است که پیش‌تر از این، برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که بنا به‌کم‌بود بودجه، کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده‌است که حدود چهار میلیون تن از شهروندان نیازمند در کشور از دریافت این کمک‌ها محروم شدند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال‌حاضر بیش از ۲۸ میلیون تن در افغانستان به‌کمک‌‌های بشری نیاز دارند.